Công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh ta
ĐBP - Những năm qua tại tỉnh Điện Biên, các cấp, các ngành, đoàn thể đã có nhiều chương trình hoạt động tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới...Việc xây dựng các mô hình hoạt động lồng ghép nhằm góp phần ngăn chặn và giảm tỷ lệ bạo lực gia đình bước đầu đi vào hoạt động.
Các mô hình, câu lạc bộ, phong trào hoạt động có hiệu quả như Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Câu lạc bộ Ông bà mẫu mực - Con cháu thảo hiền, Câu lạc bộ phát triển bền vững, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 19 Ban chỉ đạo PCBLGĐ (trong đó 9 BCĐ mô hình PCBLGĐ, 10 BCĐ lồng ghép trong phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa), 29 CLB gia đình phát triển bền vững, 258 nhóm phòng chống bạo lực gia đình (192 nhóm PCBLGĐ tại các thôn, bản, tổ dân phố). Các mô hình vẫn tiếp tục duy trì hoạt động và bước đầu đạt hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy tình, trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh ngày một gia tăng, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, sự việc ngày càng phức tạp. Trong khi đó, việc thành lập các cơ sở tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ở tỉnh chưa có. Hoạt động tư vấn chưa theo trình tự, người (nhóm người) tư vấn hoạt động kiêm nhiệm, không có chuyên môn và chủ yếu là tư vấn theo cảm tính; việc phổ biến, tuyên truyền Luật PCBLGĐ đến người dân chưa hiệu quả nên các quy định của Luật chưa đi vào thực tế. Mặt khác, vấn đề bạo lực gia đình chủ yếu vẫn được coi là vấn đề của phụ nữ nên việc can thiệp và công tác tuyên truyền chưa thu hút được nam giới tham gia. Nhận thức chưa đầy đủ về bạo lực gia đình và bình đẳng giới cũng khiến cho việc tiếp cận với các đối tượng gây và bị bạo hành trong gia đình trở nên khó khăn hơn. Nhiều vụ bạo lực gia đình được biết đến chỉ khi có hậu quả quá nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng nhiều phụ nữ đã và đang chấp nhận sống cùng bạo lực trong suốt thời gian dài vì không thể tìm ra lối thoát cho bản thân.
Hiệu quả của việc phòng chống bạo lực gia đình thấp còn do sự phối hợp chưa đồng bộ của các cơ quan chức năng, các hình thức xử lý chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo, khuyên răn, giáo dục. Ở cơ sở, việc thiết lập và vận hành cơ chế phòng chống bạo lực gia đình là chưa có. Đến nay, tại địa bàn tỉnh Điện Biên chưa thành lập được địa chỉ tin cậy tại cộng đồng (còn gọi là nhà tạm lánh) nhằm kịp thời hỗ trợ cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình; chưa có cơ sở hỗ trợ; cơ sở tư vấn về PCBLGĐ.
Việc phát hiện các hành vi bạo lực bạo lực gia đình chưa được người dân hiểu đúng và chưa có ý thức trách nhiệm. Một số các cơ quan chức năng ở địa phương, các hội, tổ chức đoàn thể chưa thực sự quan tâm đến công tác PCBLGĐ. Thực tế khi xảy ra sự cố, người bị hại phải đi cấp cứu hoặc điều trị tại các trung tâm y tế thì các cơ quan chức năng, các hội, tổ chức đoàn thể mới vào cuộc.
Công tác hòa giải, tư vấn vẫn bó buộc theo lối mòn khuyên giải người phụ nữ cần cam chịu và trở về nhà nơi bạo lực vẫn rình rập. Biện pháp cấm tiếp xúc đối với người gây bạo lực để bảo vệ nạn nhân còn rất mới và chưa có một trường hợp nào trên địa bàn tỉnh được áp dụng.
Từ thực trạng trên, để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình và nhân rộng mô hình PCBLGĐ, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao việc tuyên truyền, tư vấn chuyển đổi nhận thức, thái độ và hành vi của gia đình; phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai công tác phòng, chống PCBLGĐ các cấp. Phải có quy định chặt chẽ để các tổ dân phố, thôn, bản có trách nhiệm rõ ràng trong việc phát hiện và phối hợp với ban hòa giải ở cơ sở. Nâng cao tính hiệu quả của công tác hòa giải bằng cách trang bị thêm những kỹ năng và kiến thức khi làm việc với nhóm người bị bạo lực. Nâng cao nhận thức về tác động và hậu quả của bạo lực gia đình đối với cuộc sống và phát triển của trẻ em trong gia đình có bạo lực. Cần có chương trình đặc biệt về nâng cao nhận thức về vấn đề bạo hành trong gia đình cho phụ nữ và trẻ em có kiến thức cần thiết khi đối mặt với bạo hành gia đình...
Nguyễn Thị Khuyên
(Sở VH – TT&DL)

 

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA