Thông báo về việc xử lý phương tiện vi phạm hành chính về TTATG đường bộ đang bị tạm giữ tại Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên

ĐBP - Thời gian qua, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên đang tạm giữ 172 xe mô tô do vi phạm hành chính về TTATGT, đến nay đã quá thời hạn quy định, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện không đến giải quyết (có danh sách kèm theo).

Nay Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xin thông báo ai là chủ sở hữu những phương tiện nói trên yêu cầu mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên để giải quyết (Địa chỉ: Tổ 3, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu chủ phương tiện hoặc người điều khiển không đến xử lý hoặc không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện đang bị tạm giữ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành làm thủ tục tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                   KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                              (Đã ký)
                                                                                                    Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương
 
 
DANH SÁCH XE VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TTATGT ĐANG BỊ TẠM GIỮ TẠI PHÒNG CSGT
(Kèm theo Thông báo số 409/TB-PC67 ngày
18/11/2011)
 
 
 
STT
BIỂN
KIỂM SOÁT

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI
DUNG TÍCH
MÀU SƠN
SỐ MÁY
SỐ KHUNG
GHI CHÚ
 
1
Không có
MAJESTY
97
Đen
VTTKT1P50FMG
*000704*
VTTKCG014TT*000704*
 
 
2
27F4-7811
VECSTAR
97
Nâu
VVNZS150
FMG012764
*VVNPCG012VN012764*
 
 
3
27F2-6999
MANGOSTIN
97
Nâu
LC150FMG
*00416152*
MG100*0110352*
 
 
4
27F2-3377
MOTOSTAR
109
Trắng
GV201718
VDNF
MA11A4U
201718
 
 
5
36H2-8685
MOTOSTAR
109
Xanh
GU506145
VDNF
MA10D4V
506145
 
 
6
27F3-2251
CPI
109
Xanh
CPI152FMH
*005457*
VDEPCH00A1D*005457*
 
 
7
Không có
LISOHAKA
97
Xanh
VLKZS1P50FMH
*00068597*
VLKPCH022LK*068597*
 
 
8
27F4-6691
NAORI
97
Xanh
VHRHTZS152FMH
-100000380
VHTWCH0J5UM000407
 
 
9
27F2-4521
WORLD
97
Nâu
LC150FMG
*00603151*
WE110C0027451.
 
 
10
27F2-6926
QUIKNEWWAVE
97
Nâu
LC150FMG
*01551090*
LWGXCHL01551090
 
 
11
27F2-5440
YINXIANG
97
Nâu
LC150FMG
*00000994*
YX100*Y0120215*
 
 
12
27T1-3769
ZEMBA
109
Đen
VUMYG150FMH
187069
VLKPCG012LK*085886*
 
 
13
88F4-0004
LONCIN
97
Nâu
LC150FMG
*01866899*
WNPCG0031S020599
 
 
14
27F2-6055
LONCIN
108
Xanh
1P53FMH*10100602*
*LF3XCH0S01AS06602*
 
 
15
27F4-9796
ANGEL
97
Xanh
VMVX1D-D
001416
RLGXB10BD4D
001416
 
 
16
26F8-2541
MERITUS
97
Đen
VHU1P50FMG
003092
VTEDCG034UM100092
 
 
17
90F1-3932
HONGDA
97
Nâu
U100W-
107284
CI-TD100W-98-003082
 
 
18
26F3-8721
MAJESTY
97
Xanh
VTT1P52FMH
*110691*
VTTWCH022TT*110691*
 
 
19
27F1-8585
HADOSIVA
97
Nâu
CT100E
1804992
KMYCT100DYC768125
 
 
20
27H1-8842
REWARS
108
Đỏ đen
VTT16JL1P52FMH
003529
RRKWCH0UM7XX03529
 
 
21
27H3-2852
ALANTIE
107
Nâu
VTHH150FMG
011298
VTHPCG0012A011298
 
 
22
Không có
SOCO
97
Đen
VAVLC150FMG
000813
VAVDCG013AV000813
 
 
23
27F3-9380
DETECH
97
Nâu
VDECPI150FMG
*000879*
VDEPCG012DE*000879*
 
 
24
27F9-5850
OSTIRICH
108
Xanh
VTT13JL1P52FMH
003086
RRKVCH0UM7XW03086
 
 
25
14K8-2074
HANDLE
97
Nâu
VPDFMC100E-A
*50000005*
RPDDCG5PD5A000005
 
 
26
25F3-2679
YAMOTOR
97
Đen
LFPD1P52FMH-3
*6A004402*
RPDWCH0PD6A004402
 
 
27
29R8-7712
SUZUKI
108
Đỏ
E417-TH205819
BE46C-TH205819
 
 
28
27F8-3471
DETECH
97
Đen
VDEJQ152FMH-B
*103520*
RPEXCH8PE7A*103520*
 
 
29
27F7-3633
FLYWAY
107
Đỏ
VTT1P52FMH
*181604*
RNKWCH1UM5X181604
 
 
30
27F3-4526
LIFAN
97
Nâu
1P50FMG-3
*10715078*
*LZ8WCPLL1Y6D11889*
 
 
31
27F3-6777
HONDAWAVE
97
Xanh
HCO8E-
0043024
RLHHC08052Y043008
 
 
32
27F8-6046
ZEMBA
109
Đen
VUMYG150FMH
186436
RL1WCHKUM7B186436
 
 
33
Không có
SUZUKI
109
Xanh
E432-VL198236
RLSBE49L050198236
 
 
34
27F5-0780
SOCO
97
Đỏ
VAVLC150FMG
003627
VAVDCG034AV003627
 
 
35
27F6-0032
AOSIS
107
Đen
VLF1P52FMH-3
*50010924*
RNAWCH5NA51000924
 
 
36
29R7-1634
WORLD
97
Nâu
VHULC150FMG-1
00000678
VPNPCG00424*223700*
 
 
37
27F5-1140
MAJESTY
97
Xanh
VTHHH152FMH-1
057153
VTHWCH023TH057153
 
 
38
27F2-7304
WOLDWIDE
97
Nâu
LC150FMG
*01624920*
*LXDXCGL0X*
*Y0028720*
 
 
39
27F2-9427
HONGCHI
97
Đen
LC150FMG
*01441189*
LHCXCHL*01441610*
 
 
40
27F2-3201
MISNK
124
Đỏ
31122-04Y0307457
Y3E3112B6Y0151424
 
 
41
27H2-7613
ESPERO
107
Đỏ
VDEJQ152FMH
*046535*
RPEWCH1PEAA*046535*
 
 
42
27F8-8421
NORIS
108
Đỏ đen
VTT04JL1P52FMH
001438
RRKWCH0UM7XK01438
 
 
43
33K5-0923
LONCIN
97
Nâu
LCE100C
*20080381*
Không xác định
 
 
44
27F4-1802
LISOHAKA
97
Đen
VLKZS150FMG-2
*000084844*
VLKPCG012LK*084844*
 
 
45
27F4-6725
MAJESTY
108
Xanh
VTT1P52FMH
*083763*
VTTWCH022TT*083763*
 
 
46
88H6-0651
MERITUS
97
Xanh
VHU1P50FMH
000252
VTEWCG014UM100252
 
 
47
29-520-XE
HONDA
CUP50
Xanh
C50E-
8573680
C50-8573646
 
 
48
27F3-0701
POMUSPACYAN
97
Nâu
1P50FMG-3
*10269595*
*VTPCG003YVN060798*
 
 
49
Không có
LISOHAKA
97
Đỏ
VLKCQ1P50FMG-A
*000142194*
VLKDCG054LK*142194*
 
 
50
27F2-3850
MOTOSTAR
109
Trắng
GV201835
VDNF
MA11A4U
201835
 
 
51
27F2-7725
FANLIN
97
Đen
LC152FMG-1-A
*00583126*
NJ100*00000927*
 
 
52
27H3-3555
HONDA
AIRBLADE
124
Đen
JF18E-
5336172
RLHJF18078Y729669
 
 
53
27F7-9068
HONDAWAVE
97
Đỏ đen
HCO9E-
5369994
RLHHC09017Y269942
 
 
54
27FB-1009
HONDA
CUP50
Xanh
C50E-
3267479
C50-3267557
 
 
55
27H1-1148
AVARICE
107
Đỏ đen
VTH152FMH-7
009365
RRHWCH0RH7A009365
 
 
56
29M1-5319
SUZUKI
VIVA110
Đen
E413-VN112903
BE44E-VN112903
 
 
57
Không có
KAISER
107
Xanh
VLF1P52FMH-3
*30010521*
VTKBCH0Z3UM007979
 
 
58
27F6-4796
WISE
107
Đỏ
VLF1P52FMH-3
*40117801*
VDRBCH014DR001801
 
 
59
27F2-2004
WORLD
97
Nâu
LC150FMG
*00577641*
WE110CD0000641
 
 
60
27F7-4280
TRAENCO-MOTOR
109
Đỏ đen
VUMYG150FMH
125013
RL1WCH5HY6B125013
 
 
61
27F8-2839
YOSHIDA
108
Đỏ đen
VTTJL1P52FMH
-5003006
RRKWCHPUM5X003006
 
 
62
33-250-H3
HONDA
C70
Xanh
Không xác định
C70-8360993
 
 
63
26F1-1220
WARNIKE
97
Đen
VDGZS152FMH-WL
*007742*
RNDWCH1ND71A07742
 
 
64
27F3-0666
SUZUKI
109
Xanh
417-TH205888
BE46C-TH205888
 
 
65
27H2-6648
SAHDOW
108
Đỏ đen
VTT05JL1P52FMH
002132
RRKWCH0UM5XL02132
 
 
66
Không có
LONCIN
108
Xanh
LC152FMH
*0452395*
Không xác định
 
 
67
26F5-7582
RIVER
108
Đen
VTTJL1P50FMG
-V100036
RRKDCG0TT5XC00036
 
 
68
27F2-1527
WIFE
108
Ghi
152FM
*00060149*
Không xác định
 
 
69
27F7-4089
FIGO
109
Đỏ đen
WUMYG150FMH
042370
RLPWCH1UM5L002370
 
 
70
98L6-4023
MERITUS
97
Đen
VHU1P50FMG
007507
VTEDCG034UM103507
 
 
71
29M1-7286
LONCIN
97
Nâu
LC150FMG
*00628824*
*VS5XCGLC8Y2003001*
 
 
72
27F2-8815
HONGCHI
97
Nâu
LC150FMG
*01863621*
LHCXCHL01863621
 
 
73
27F4-0224
MOTOSTAR
101
Xanh
GU528673
VDNF
MA10D4X
528673
 
 
74
26K4-2898
HONDASU
97
Đỏ
VZS152FMH
*442235*
RLPDCHCHY9B002235
 
 
75
27H3-2864
ANGEL
97
Nâu
HB005266
VDNF
M90B4U
005266
 
 
76
27F6-8775
FRIENDWAY
107
Đỏ đen
VDGZS152FMH-R
*10001151*
RNDDCHPND51*101151*
 
 
77
27F6-8344
AVONA
109
Xanh
VUMEXYG150FMH
*5U200336*
RMVWCH2MV51200328
 
 
78
27F6-3382
MAJESTY
97
Xanh
VTT1P50FMG
*073767*
VTTDCG023TT*073767*
 
 
79
27F5-0600
WAYMAN
108
Xanh
VTHHH150FMG
019224
VTHWCG033TH019224
 
 
80
27F5-3795
SOCO
97
Đỏ
VAVLC150FMG
003915
VAVDCG034AV003915
 
 
81
24K2-6582
LISOHAKA
97
Đen
HAE-2289254
MH1HA000TTK189931
 
 
82
Không có
SALUT
97
Xanh
VMSA2B-H
023667
RLGSA10BH7H023667
 
 
83
27F5-1161
SUFAT
108
Xanh
VPJL1P50FMH
*061299*
VPJDCH033PJ061299
 
 
84
27F6-7313
LANKHOA
WIN100
Đen
HAE-2236343
LLKXCG021LX*001593*
 
 
85
26H5-3560
SIHAMOTO
97
Xám đen
VDGZS152FMH-SI
*004264*
RNDWCH3ND71B04264
 
 
86
27F7-4991
REBAT
107
Xanh
VTH152FMH-6
004607
RRHWCH9RH6A004607
 
 
87
27F5-9358
FANLIM II
97
Đen
VTTKT1P50FMG
-A000859
VTTKCG024TT*000859*
 
 
88
26H7-9708
LUXARY
97
Đen
VAVLC152FMH
103310
RMNDCH6MN5H001310
 
 
89
29-669-H9
HONDA
SUPERCUP
70
Đỏ
C70E-
8551980
C70-8405778
 
 
90
27F7-2892
VIOLET
107
Xanh
VDGZS152FMH-VL
*00003342*
RNDWCH0ND61G03342
 
 
91
Không có
HONDA
WIN100
Đỏ
HAE-
2272234
MH1HA000SSK172594
 
 
92
27F8-2692
SOCO
97
Đỏ
VAVLC150FMG
006074
VAVDCG034AV006074
 
 
93
27F7-0154
INTIMEX
97
Đen
VUMTEYG150FMG
*4R101328*
VTEDCG024UM001328
 
 
94
27F3-8998
WARE
108
Xanh
VHLFM152FMH
-V130275
VRSPCH0021X021358
 
 
95
27M1-1058
MIKADO
108
Đen
VTTJN1P52FMH
-N033067
RRKWCH0UM8XP33067
 
 
96
26F9-2841
VEMVIPI
97
Đen
VTT36JL1P52FMH
011967
RRKWCH2UM7XC11967
 
 
97
27F4-7700
LISOHAKA
97
Đen
VLKJC150FMG-2
*000122469*
VLKWCG012LK*122469*
 
 
98
26K3-9535
PLATCO
97
Đen
VHLFM152FMH
-V703025
 RMNWCHKMN6H003025
 
 
99
27F6-0591
PASSION
108
Xanh bạc
VTTJL1P52FMH
-A073025
RRKWCHKUM5X002285
 
 
100
Không có
WARLIKE
97
Đen
VDGZS152FMH-WL
*010651*
RNDWCH1ND71A10651
 
 
101
27F8-3615
VIVID
122
Đen
VZS154FMJ
*000096*
Không xác định
 
 
102
27F6-0490
GUIDA
108
Xanh
VTTJL1P52FMH
*024304*
VTTDCH094TT*024304*
 
 
103
27F3-8530
XIONGSHI
97
Nâu
1P50FMG-3
*10220010*
X5100*600009141*
 
 
104
27F3-4508
LIFAN
97
Nâu
LC152FMH
*01692746*
*LF3XCG4C10687595*
 
 
105
27F2-0840
HUANGHE
97
Nâu
150FM
*00040176*
*LXDXCGL04Y6013126*
 
 
106
Không có
HONDA
DREAM 100
Nâu
NDE-
1169073
MH1ND000PPK068931
 
 
107
27F4-5102
SUZUKI
109
Đỏ
E432-VL120117
RLSBE49L030120117
 
 
108
Không có
HONDA
C70
Xanh
C70E-
8463406
C70-8359989
 
 
109
27F2-4429
DRIN
97
Nâu
LCEDR100
*00584075*
DR100*00810782*
 
 
110
27F6-8042
FUGIAR
97
Đen
VUMYG150FMG
086308
RL10CG3UM5B086308
 
 
111
27F4-5927
LISOHAKA
97
Đen
ZS152FMH
*06001201*
FJ110K-30024077
 
 
112
52L9-0269
LISOHAKA
97
Đen
VLKZS150FMG-2
*000083638*
Không xác định
 
 
113
27F1-6172
ANGEL
80
Đen
FT400033
VDNF
X8MC4R
400033
 
 
114
27F7-3104
ARROW
109
Đỏ
VDGZS152FMH-AG
*003372*
LLCXCHLL8Y1054770
 
 
115
27F5-8944
LANKHOA
97
Đỏ
VLKEQ1P50FMG-A
*000144730*
VLKDCG054LK*144730*
 
 
116
27F9-6964
LONCIN
107
Nâu
LC150FMG
*00055733*
YX100*200001245*
 
 
117
27F2-9576
WOLDWIDE
97
Nâu
1P50FMG-3
*10480063*
*HXDXCGL04Y0480063*
 
 
118
27H1-9024
MARRON
97
Nâu
VDGZS150FMG-MA
*000753*
RNDDCGLND71*000753*
 
 
119
16L8-3416
TIRANA
97
Đỏ
RPTTR152FMH
00023613
RPHWCHKUM5H023613
 
 
120
24K2-8684
SUNDIRO
97
Đỏ
XDZ1P50FMG-A
*Y1012093*
Không xác định
 
 
121
27F2-5595
ORIENTAL
97
Nâu
LC150FMG
*01924588*
LSDXCGL3*2Y924588*
 
 
122
27H1-0948
WAYMAN
107
Đỏ
VTHHH152FMH
114563
RRHWCH1RH7A114563
 
 
123
33K8-6329
LONCIN
97
Đỏ
LC152FMH
*01093046*
YX110*00004621*
 
 
124
27F6-9306
LANKHOA
109
Xanh
VLKCQ1P50FMH-A
*00082135*
VLKDCH064LK*083135*
 
 
125
27F7-6632
WAYMAN
107
Xanh
VTHHH152FMH-1
026061
VTHWCH023TH026061
 
 
126
27F5-1952
CPI
97
Nâu
150FMG-3
*02801797*
VKDDCG013KD007452
 
 
127
27F5-5987
CHICILONG
107
Xanh
VLFDR1P52FMH-3
*4C101326*
VDRBGH024DR001319
 
 
128
89F9-0416
HAVICO
97
Xanh
VTT1P52FMH
*039730*
VTTWCH022TT*039730*
 
 
129
27F6-3264
SUFAT
108
Xanh
VPJL1P50FMH
*061157*
VPJDCH033PJ061157
 
 
130
27-389-F
HONDA
CUP70
Ghi
C70E-
6143378
C70-6143385
 
 
131
27F8-5351
ZONOX
107
Đen bạc
VDGZS152FMH-Z
*00001909*
RNDWCH1ND61L01909
 
 
132
27FB-1209
HONDA
CUP50
Xanh
C50E-
3278386
C50-3278364
 
 
133
27F2-0296
HUANGHE
108
Xanh
152FM
*00043795*
*LXDXCHL08Y6015984*
 
 
134
25F1-7595
ORIENTAL
97
Xanh
VLFPD1P52FMH-3
*5A136574*
RPDWCH5PD5A036574
 
 
135
27B1-0817
107
Xanh
CR110FMH
*2008994*
VCRPCH0032R*008994*
 
 
136
27F3-8011
JIULONG
97
Nâu
LC150FMG
*01278162*
VTMPCG0012T003768
 
 
137
18S1-0172
WODWIDE
97
Nâu
JC150FMG-2
*PF12008521*
LJCXGLA016008925
 
 
138
26H6-0570
YMT
97
Đen
RMHYX150FMG-B
*000479*
RMHDCG2UM61R00074
 
 
139
27F1-1755
HONDA
CUP70
Xanh
C70E-
2638911
C70-5538598
 
 
140
27F2-2513
QUIKNEWWAVE
97
Nâu
LC150FMG
*00415895*
LWGXCHL20Y1002774
 
 
141
27F2-3551
SUFAT
97
Đen
VPJL1P50FMG
*200362*
RPJXCG1PJ4A200362
 
 
142
29N7-7044
YAMAHA
113
Đỏ
5SD1-00954
5SD1-00954
 
 
143
27F7-2207
FIGO
109
Nâu
VUMYG150FMH
042587
RLPWCH1UM5B002587
 
 
144
27F3-8947
QUIKNEWWAVE
97
Nâu
LC150FMG
*01777965*
LWGXCHL01777965
 
 
145
27F2-2295
DREALM II
107
Nâu
LCE100C
*0092572*
LLCXCGLN5Y*0092572*
 
 
146
Không có
ESPERO
107
Đen
VDEJQ152FMH-B
*111072*
RPEXCH8PE9A*111072*
 
 
147
26H7-6222
ROSSINO
107
Đỏ
VAVLC152FMH
021341
RMNWCH1HY5H001341
 
 
148
27F6-1915
MIKADO
97
Đen
VTTKT1P50FMG
-B001583
VTTDCG0V4TT*001583*
 
 
149
27F4-0372
MOTOSTAR
108
Xanh
GV041218
VDNF
MA11B4Y
041218
 
 
150
27H2-6707
ANGOX
107
Đỏ đen
VDGZS152FMH-AG
*011847*
RNDWCH1ND71F11847
 
 
151
27F4-2577
LISOHAKA
97
Đỏ
VLKZS150FMG-2
*00008585*
VLKPCG012LK*085885*
 
 
152
27F2-7155
WORLD
109
Xanh
P153FMH*10102610*
LF3XCH00010458087
 
 
153
27F6-7527
FUGIAR
97
Đen
VVNZS150FMG
000154
VTRDCG014UM000154
 
 
154
27F8-7268
VCR
107
Đen
VVCLC152FMH
10003573
RMNWCH6MN6H003573
 
 
155
27H1-3803
SVN
97
Đỏ đen
VPJL1P50FMG
*860920*
RPJWCGBPJ6A860920
 
 
156
27F4-3710
SUZUKI
109
Xanh
E432-VL118998
RLSBE49L030118998
 
 
157
27F1-0953
HONDA
97
Nâu
C100ME-
0183582
C100M-0183582
 
 
158
27F2-0717
JIULONG
97
Nâu
WYJ150FMG
*00060824*
JL100*00060824*
 
 
159
27F3-1944
GUIDA
97
Nâu
VTTJL1P50FMG
*000796*
VTTDCG073TT*000796*
 
 
160
27F9-0880
AMAZE
108
Đỏ đen
VTTJL1P52FMH
-J004073
RRKWCH9UM7X004073
 
 
161
18S4-1129
LIFAN
97
Nâu
VLF1P50FMG-3
*30005792*
VEXDCG013EX001667
 
 
162
27F9-5250
WAXEN
107
Đỏ đen
VDGZS152FMH-W
*00001221*
RNDWCH0ND61J01211
 
 
163
17-351-H
HONDA
CUP70
Xanh
C70E-
8405219
C70-8339162
 
 
164
27F9-3215
KAISER
107
Đen
VZSKA152FMH
*008687*
RLPWCHKUM7B008687
 
 
165
27F6-2969
OREANA
107
Đen
VLF1P52FMH-3
*50051466*
RMVXCH11451151466
 
 
166
27F3-2110
PLUS
108
Xanh
VPN152FMH
*0004072*
LLCLXN3B005001072
 
 
167
27F5-0895
LISOHAKA
108
Xanh
VLKZS1P50FMH
*00018528*
VLKPCH022LK*018528*
 
 
168
27F5-3074
WAZELET
109
Xanh
VUMHAYG150FMH
005146
VTKBCH014UM005146
 
 
169
47FC-6620
HONDA
CD50
Đen
CD50E-
1605764
CD50-1605766
 
 
170
Không có
NAKITA
97
Đen
VSALC152FMH
*020161*
RRVDCH0RV6A004161
 
 
171
27F3-3507
LONCIN
97
Nâu
LC150FMG
*01578829*
*LXDXCGL06*
*Y0027029*
 
 
172
27F8-6726
WALLET
107
Đen
VDCZS152FMH-WE
*00000423*
RNDWCH1ND61C00423
 
 

 

 

 

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA