Video

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng

Thứ Sáu, 14/08/2020 09:02 Lượt xem: 12203 In bài viết

ĐBP - Những ngày này, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đang tích cực thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX, Đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV và hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Hiện nay, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 83 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó 45 chi bộ cơ sở, 38 đảng bộ cơ sở; với tổng số gần 4.000 đảng viên. Nhằm làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu thông qua cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ Viễn thông Điện Biên đã xác định mục tiêu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Với vai trò là đơn vị tiên phong trong việc số hóa phục vụ công tác quản lý, Viễn thông Điện Biên đã đưa các phần mềm về quản lý cơ sở hạ tầng, tin nhắn cảnh báo, điều hành sản xuất kinh doanh, phân tích độ khả dụng mạng di động, phân tích doanh thu... vào sử dụng. Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã kéo mới hơn 720km cáp quang trục, gần 380km cáp GPON đạt 100% số xã; xây dựng mới 77 trạm vô tuyến di động, nâng tổng số trạm phát sóng di động trên toàn tỉnh lên 741 trạm, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng di động. Công tác bán hàng, chăm sóc, phục vụ khách hàng không ngừng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp từ dịch vụ, sang định hướng khách hàng, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động cao hơn. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, Đảng bộ Viễn thông Điện Biên đã cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình sát với điều kiện sản xuất kinh doanh của Đảng bộ. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Viễn thông Điện Biên đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn là kinh nghiệm rút ra của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng bộ BHXH tỉnh là một trong những đơn vị tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ BHXH tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xét duyệt hồ sơ hưởng mới BHXH cho trên 15.000 lượt người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH với số tiền gần 3.200 tỷ đồng (tăng 130% so với nhiệm kỳ trước). Từ năm 2015 - 2019, BHXH tỉnh thực hiện thanh toán chi khám chữa bệnh BHYT cho gần 4,2 triệu lượt (tăng 47,8% so nhiệm kỳ trước)... Trong hoạt động nghiệp vụ, các phòng, tổ, đơn vị trực thuộc luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo lãnh đạo BHXH tỉnh để đạt được những kết quả tích cực đó có sự đóng góp không nhỏ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối, thời gian qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và xác định đây là nhiệm vụ then chốt. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, nhà trường đã chú trọng mở nhiều ngành nghề mới phù hợp với nhu cầu của xã hội. Với phương châm “Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp”, cán bộ, giảng viên thường xuyên thay đổi phương pháp giảng dạy để học sinh, sinh viên nắm được kiến thức và ứng dụng vào thực tế.

Là Đảng bộ có tính chất khá đặc thù, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thông qua các tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác phát triển Đảng ở các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xem xét, ra quyết định kết nạp 936 đảng viên mới; xét chuyển Đảng chính thức cho 745 đồng chí; làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 1.458 đảng viên và xem xét, đề nghị BTV Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 119 đồng chí.

Ngoài công tác phát triển Đảng, các tổ chức đảng cơ sở còn chú trọng, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã có 18,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 67,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ và 2,9% tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; riêng năm 2019 không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Từ những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Trong tình hình chung của đất nước, thời gian tới tiếp tục có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với các tổ chức đảng. Song với quyết tâm cao trong công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phạm Quang