Video

“Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”

Thứ Ba, 10/12/2019 11:08 Lượt xem: 4938 In bài viết

ĐBP - “Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” – đó là chủ đề, đồng thời cũng là tinh thần được thể hiện xuyên suốt Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, diễn ra trong 2 ngày (9 - 10/12). Đại hội vinh dự đón tiếp và nghe phát biểu chỉ đạo của các đồng chí: Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội; đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế về tình hình dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2019.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lê Sơn Hải và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đều ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật nêu trên của tỉnh, đối với sự phát triển của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhất là trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án và chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; góp phần thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh. Trong đó, tổng nguồn vốn từ Chương trình 135 trong cả giai đoạn 2014-2019 là 833,209 tỷ đồng; Chương trình 30a hơn 800 tỷ đồng; hỗ trợ giống nông nghiệp, muối iot theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 100 tỷ đồng; gần 70 tỷ đồng hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… và nhiều chương trình, dự án hỗ trợ, thúc đẩy phát triển toàn diện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặt khác, với sự nỗ lực, không ngừng đổi mới, phát triển, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong tỉnh ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Giai đoạn 2014-2018 có 1.521 cán bộ được tuyển dụng là người dân tộc thiểu số, chiếm 54,5% tổng tuyển dụng. Hiện tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số  chiếm 41,99% cán bộ toàn tỉnh; trong đó 44 người có trình độ thạc sỹ, 991 người đại học…; 23% cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở cấp tỉnh, 39% cấp huyện, 79,1% cấp xã. Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số các cấp chiếm từ 12,5 – 88,5%.

Cùng với việc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, các đồng chí lãnh đạo và đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế, cần sự quyết tâm hơn nữa để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Trong đó đề cao việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; triển khai thực hiện có hiệu quả, bền vững các chính sách dân tộc và chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số; coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số…

Với ý nghĩa là ngày hội của khối đại đoàn kết các dân tộc, đại hội có sự góp mặt của 250 đại biểu, đại diện cho 19 dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. Trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đã thống nhất đề ra và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo tỉnh tại đại hội này, đại diện cho 59 vạn đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, các đại biểu thể hiện quyết tâm cao với quyết tâm thư, trong đó đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm chỉ tiêu cụ thể. Phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu, kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng bào các dân tộc thiểu số cũng phấn đấu chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra đối với vùng dân tộc thiểu số và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của toàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2024.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đại hội đã bầu ra 42 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020.

Với những nỗ lực, cống gắng và đóng góp của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh thời gian qua, tại đại hội lần này, có 9 tập thể và 60 cá nhân tiêu biểu được Ủy ban Dân tộc Quốc hội, UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ghi nhận biểu dương, khen thưởng.

Hà Linh – Phạm Quang