Một số giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ngành Y tế

09:34 - Thứ Hai, 25/02/2019 Lượt xem: 3174 In bài viết

ĐBP - Năm 2019, công tác y tế của tỉnh tiếp tục có nhiều thuận lợi, song cũng đứng trước nhiều thách thức, như: Mô hình bệnh tật thay đổi, các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến khó lường; các yếu tố tác động xấu đến sức khỏe ngày càng gia tăng. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nguy cơ dịch bệnh như: Sốt rét, thương hàn, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh dịch nguy hiểm khác còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp cùng những khó khăn, bất cập đặc thù của địa phương. Ðể tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, năm 2019 ngành Y tế tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp chỉ đạo điều hành.

 

Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng cao. Ảnh: C.T.V

Từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về y tế, ngành chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về lĩnh vực y tế, dân số giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được tỉnh phê duyệt; đặc biệt là 2 Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của BCH Trung ương (khóa XII). Thực hiện tốt cải cách hành chính; phát huy dân chủ cơ sở; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành Y tế. Nâng cao hiệu quả quản lý, chống lãng phí, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn, hành nghề y - dược; chỉ đạo thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Kiện toàn tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và tăng cường công tác đào tạo cán bộ. Rà soát, thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo quy định. Kiện toàn đội ngũ nhân viên y tế có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành nhiệm vụ theo Ðề án Vị trí việc làm. Tập trung đào tạo dược sĩ đại học, bác sĩ gia đình, quản lý y tế; bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên khoa cho tuyến huyện, đào tạo chuyên khoa sâu cho các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh; đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho cán bộ y tế tuyến cơ sở. Trường Cao đẳng Y tế đào tạo trình độ cao đẳng, kỹ thuật viên, đào tạo định hướng các chuyên khoa; đào tạo lại cho cán bộ y tế cơ sở. Ðồng thời, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác y tế dự phòng và chương trình mục tiêu y tế dân số. Tăng cường điều tra, giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; khống chế kịp thời các vụ dịch, hạn chế tỷ lệ mắc, tử vong do dịch bệnh. Chú trọng đến các hoạt động: Tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số và phát triển.

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành Y tế tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, ứng xử và giao tiếp của cán bộ y tế. Thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Triển khai thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, kỹ thuật; quy định thủ tục khám, chữa bệnh; thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh; chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ứng dụng kỹ thuật cao và các tiến bộ khoa học kỹ thuật được đưa vào ứng dụng trong quá trình khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân theo Ðề án Bệnh viện vệ tinh; thực hiện hiệu quả Ðề án 1816 của Bộ Y tế và của tỉnh, góp phần giảm chi phí cho các bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên. Ðẩy mạnh chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến y tế cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khám, chữa bệnh các tuyến, đặc biệt đối với tuyến y tế cơ sở. Ðảm bảo cung ứng thường xuyên và đủ thuốc, vật tư hóa chất, sinh phẩm cho công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch và hoạt động của các mục tiêu chương trình y tế. Phấn đấu 100% xã có bác sĩ hoạt động; củng cố, nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, kỹ thuật cho các trạm y tế; cử cán bộ tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực hỗ trợ xã. Ðẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe nhân dân, năm 2019 ngành Y tế tỉnh sẽ tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, các mục tiêu y tế - dân số, khám chữa bệnh, đặc biệt ở khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ truyền thông của đội ngũ y tế các tuyến, ưu tiên đội ngũ y tế tuyến cơ sở, đội ngũ cộng tác viên tuyến thôn bản. Truyền thông bằng các hình thức đa dạng; ngôn ngữ phù hợp với từng địa phương; thực hiện truyền thông lồng ghép, phối hợp.

Chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế, ngành chỉ đạo các đơn vị y tế công lập căn cứ vào thực tế, xây dựng kế hoạch, đề án xã hội hóa các dịch vụ y tế và tổ chức thực hiện theo quy định. Ðẩy mạnh thực hiện xã hội hóa y tế để huy động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia các hoạt động cung ứng dịch vụ y tế. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác y tế. Huy động các nguồn lực từ nguồn ODA, phi chính phủ, các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác đầu tư cho y tế. Khuyến khích phát triển hệ thống y, dược tư nhân; khuyến khích phát triển y tế tư nhân ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Ngoài thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên, sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, các dự án ODA, phi chính phủ do ngành Y tế quản lý. Ðồng thời, thực hiện cải cách hành chính. Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước, công tác khám, chữa bệnh và y tế dự phòng; tổ chức cấp phép, chứng chỉ hành nghề trong các lĩnh vực y, dược. Tiếp tục hoàn thiện, công bố, triển khai nghiêm túc các bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế. Nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Tăng cường thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đạo đức công vụ. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng của việc ứng dụng, khai thác, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin đã được đầu tư. Ðẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực y tế. Tăng cường hợp tác, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục vận động sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế. Phối hợp các nước có chung đường biên giới trong phòng, chống các bệnh dịch như: HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi khác. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra; giám sát hoạt động chuyên môn ở các tuyến, nhất là tuyến y tế cơ sở...

 Phạm Thế Xuyên

(Sở Y tế)
Bình luận

Tin khác

Back To Top