Nỗ lực xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia

08:43 - Thứ Sáu, 20/04/2018 Lượt xem: 7029 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020; những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế xã… từng bước nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở, làm tốt công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Triệu Ðình Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Ðể việc xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt kết quả, Sở đã chủ động tham mưu đưa chỉ tiêu này vào Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch giai đoạn, hàng năm của UBND tỉnh. Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã. Hàng năm, Sở đưa chỉ tiêu thực hiện vào kế hoạch công tác y tế năm; phân công cụ thể cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh giúp đỡ trực tiếp từng xã về chuyên môn theo lĩnh vực mình phụ trách; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia đến năm 2020; chủ động lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho trạm y tế… Từ năm 2015 đến nay, ngành Y tế tỉnh đã đầu tư xây mới 18 trạm y tế; cải tạo, nâng cấp 30 trạm y tế với tổng kinh phí trên 93 tỷ đồng; đầu tư xây dựng 14 nhà tiêu hợp vệ sinh cho trạm y tế xã.

 

Cán bộ Trạm Y tế xã Na Sang (huyện Mường Chà) xử lý vết thương cho người dân.

Ðáng chú ý, công tác mua sắm, bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế xã được các cấp, ngành quan tâm, qua đó cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của trạm y tế xã, hàng năm, Sở chỉ đạo trung tâm y tế (TTYT) các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung và cấp các trang thiết bị y tế cho từng trạm. Trong giai đoạn 2015 - 2017, ngành đã bổ sung trang thiết bị cho 20 trạm y tế với tổng kinh phí đầu tư trên 6 tỷ đồng. Ðặc biệt, để đảm bảo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở, hàng năm, ngành xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn cho cán bộ y tế xã. Hiện tổng số cán bộ y tế tuyến xã đang theo học các khóa dài hạn (đại học y, dược, điều dưỡng, y tế công cộng…) là 66 người; hàng năm tổ chức 3 - 4 khóa đào tạo ngắn hạn, mở trên 200 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho gần 8.000 lượt cán bộ y tế xã. Ngoài ra, để nâng cao tay nghề chuyên môn cho đội ngũ y tế xã, ngành chỉ đạo các TTYT cử bác sĩ về làm việc tại trạm y tế xã chưa có bác sĩ  từ 2 - 3 ngày/tuần, cử cán bộ y tế xã về TTYT để học tập kinh nghiệm theo hướng “cầm tay chỉ việc” nhằm nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu chuyên môn…

Chú trọng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 72/130 xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 55,4%); tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ  hoạt động trong năm 2017 đạt 86,9%; chất lượng cán bộ y tế xã được nâng cao, cơ cấu cán bộ dần được đảm bảo thể hiện qua tỷ lệ nữ hộ sinh, y sĩ sản nhi, y sĩ y học cổ truyền, dược… tăng dần qua các năm. Chất lượng hoạt động được nâng lên, đã triển khai nhiều dịch vụ có chất lượng tại tuyến xã, tỷ lệ thực hiện được các danh mục chuyên môn kỹ thuật tại trạm y tế xã tăng từ 26,7% năm 2012 lên 70% vào cuối năm 2017. Tuy đã đạt những kết quả quan trọng trong thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã nhưng tỉnh vẫn còn gặp không ít trở ngại, khó khăn, nhất là hiện còn 58 trạm y tế xã cần được xây mới, sửa chữa; thiếu bác sĩ chuyên khoa sâu…

Thực hiện mục tiêu đến hết năm 2018 tối thiểu có thêm 9 xã mới đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế và đến 2020 toàn tỉnh có 80% xã đạt Bộ tiêu chí (104 xã), ngành Y tế tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giúp các xã hoàn thành các tiêu chí. Từ đó nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm tải cho cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên, giảm bớt chi phí cho người bệnh; đồng thời góp phần thực hiện tiêu chí số 15 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top