Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

10:02 - Thứ Hai, 26/02/2018 Lượt xem: 4187 In bài viết
ĐBP - Hiện nay Ðiện Biên có 20 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tuyến tỉnh và tuyến huyện thực hiện KCB bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó: có 8 cơ sở KCB tuyến tỉnh và 11 cơ sở KCB tuyến huyện và 1 phòng khám đa khoa tư nhân. Năm 2017 thẩm định chi phí KCB BHYT cho 946.937 lượt người, số tiền là 461.228 triệu đồng, tăng 73.793 lượt (tăng 8,4% so với năm 2016), kinh phí tăng 92.236 triệu đồng (tăng 24,9%).

Thách thức lớn nhất trong việc thực hiện chính sách BHYT là tình trạng bội chi quỹ năm 2017 khoảng 120 tỷ đồng (năm 2016 bội chi 3,6 tỷ). Nguyên nhân chủ yếu do thay đổi các chính sách về BHYT: thông tuyến khám chữa bệnh và thay đổi giá dịch vụ y tế liên tục, phát triển kỹ thuật y tế ở tuyến cơ sở.

 

Người dân xã Nà Hỳ đưa con đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ.

Thực hiện Quyết định số 4210/QÐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện cập nhập, nâng cấp phần mềm HIS của đơn vị mình, đảm bảo trích xuất theo chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra theo qui định. Hiện 143/143 cơ sở KCB đã cập nhật, điều chỉnh phần mềm HIS và chuyển dữ liệu đầu ra theo quyết định 4210 lên cổng dữ liệu BHYT có một số cơ sở KCB đã đáp ứng được yêu cầu.

Sở Y tế tiếp tục triển khai việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2017. Qua kết quả tự kiểm tra đánh giá của các đơn vị so với kết quả phúc tra của đoàn kiểm tra cho thấy đa số các đơn vị tự kiểm tra đánh giá tương đối sát với kết quả phúc tra và điểm đạt cao hơn so với năm 2016. Tuy nhiên, tại một số đơn vị kết quả thực hiện Bộ tiêu chí tụt điểm so với năm 2016 như Bệnh viện các huyện: Tuần Giáo, Ðiện Biên, Mường Nhé. Một số bệnh viện chưa phát hiện được các nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn người bệnh, xác định các hoạt động ưu tiên và đề xuất các phương án bảo đảm, cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong năm 2017, ngành đã tiếp nhận 28 ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Bộ Y tế (giảm 42 cuộc so với cùng kỳ). Nội dung phản ánh của người dân về các vấn đề: tình trạng xuống cấp cơ sở vật chất, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ còn thờ ơ chưa quan tâm đến người bệnh, không đúng quy trình giờ làm việc, để xảy ra sự cố y khoa, các vấn đề liên quan đến viện phí và thủ tục KCB… Qua các đợt thanh tra, kiểm tra giám sát của Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, PA83 (Công an tỉnh) tại các đơn vị KCB vẫn còn một số tồn tại như: Áp giá thanh toán chưa đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, thanh toán vật tư y tế đã kết cấu trong giá… Một số bệnh viện số giường bệnh kê thêm ngoài kế hoạch tăng 50 - 60%, bệnh nhân được chỉ định vào điều trị nội trú chưa phù hợp với tình trạng bệnh. Việc xây dựng quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị triển khai thực hiện tại một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT năm 2018, ngành Y tế định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm: Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Hội đồng chuyên môn bệnh viện. Tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh; phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố y khoa không mong muốn. Hoàn thiện phác chẩn đoán và điều trị dựa trên Hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Bộ Y tế. Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, chuyển tuyến theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các quy định về y đức, đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng, hộp thư góp ý. Ðảm bảo thực hiện tốt việc liên thông dữ liệu KCB BHYT và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức KCB, quản lý, tổng hợp và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. Triển khai Bệnh án điện tử tại tuyến tỉnh và huyện. Tiếp tục rà soát, tăng cường quản lý và cấp phép hoạt động, chứng chỉ trong lĩnh vực hành nghề Y Dược trong và ngoài công lập theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Ðồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác khám chữa bệnh BHYT tại đơn vị và tuyến y tế cơ sở (phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, thị trấn) bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định về khám chữa bệnh tránh tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ BHYT...

Bài, ảnh: Việt Phú (T4G)
Bình luận
Back To Top