Chăm lo đời sống người lao động trong dịch bệnh

08:33 - Thứ Sáu, 03/09/2021 Lượt xem: 2362 In bài viết

ĐBP - Dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xác định người lao động là tài sản quý giá nhất, là yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nhiều công ty đã và đang nỗ lực vượt “sóng gió” đại dịch, đảm bảo việc làm, quan tâm đời sống, chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên luôn quan tâm, chăm lo đời sống, trang bị bảo hộ cho người lao động. Trong ảnh: Cán bộ Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên theo dõi quá trình vận hành dây chuyền sản xuất qua màn hình máy tính.

Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trong đó có việc thực hiện chất lượng bữa ăn ca của người lao động, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp chủ động phối hợp, đề xuất với người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng tập thể có nội dung bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tái tạo sức lao động cho người lao động. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về vai trò, ý nghĩa của bữa ăn ca cho người lao động có nhiều chuyển biến, chất lượng bữa ăn ca được chú trọng. 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các doanh nghiệp có sử dụng lao động làm việc theo ca đã xây dựng phương án, đề xuất với người sử dụng lao động về nội dung và tiến hành đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể về đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

Hàng năm, công đoàn cấp trên cơ sở cũng hướng dẫn, tư vấn hoặc trực tiếp cử cán bộ hỗ trợ CĐCS xây dựng phương án, đề xuất với người sử dụng lao động về nội dung và tiến hành đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể về đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Đồng thời, giới thiệu nhà cung ứng, địa chỉ tin cậy đảm bảo giá thành, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, có 11/48 doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức CĐCS tổ chức các hình thức ăn ca với 1.405 đoàn viên, người lao động được hưởng chế độ này. Trong đó có 1 đơn vị tổ chức ăn ca tại chỗ; 10 đơn vị hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động. Giá trị bằng tiền bữa ăn ca của người lao động dao động từ 15.000 - 40.000 đồng/người/bữa. Một số doanh nghiệp thực hiện tốt bữa ăn ca cho người lao động như CĐCS Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên đã xây dựng bếp ăn tập thể, tổ chức cho công nhân, người lao động làm ca kíp ăn ca tại chỗ với giá trị bữa ăn ca 15.000 đồng/người/bữa, chất lượng bữa ăn ca đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. CĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, Công ty TNHH Trường Thọ...) đã tổ chức cho người lao động tăng gia, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm để tổ chức cho người lao động ăn ca tại công trình.

Để đảm bảo chất lượng bữa ăn, an toàn vệ sinh thực phẩm; hàng năm công đoàn các cấp đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động trong đó có kiểm tra việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, chi bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, tổ chức bữa ăn ca... Ngoài ra, công đoàn các cấp đã chủ động đề xuất, phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của chính quyền các cấp về thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn ca cho người lao động. Qua đó, kịp thời nhân rộng những điển hình tiên tiến và đề nghị khắc phục sửa chữa những tồn tại hạn chế trong việc tổ chức bữa ăn ca cho người lao động. Nhờ vậy thời gian qua không có doanh nghiệp bị xử lý, xử phạt vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn ca, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người.

Tuy nhiên việc thực hiện chế độ bữa ăn ca cho người lao động tại một số doanh nghiệp còn hạn chế do đa phần doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quy mô nhỏ lẻ, hoạt động phân tán; việc ổn định sản xuất kinh doanh, việc làm cho đoàn viên, người lao động đôi khi không ổn định, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay. Chính vì vậy LĐLĐ tỉnh xác định tiếp tục chỉ đạo, triển khai tới các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện có hiệu quả chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca đối với sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đặc biệt là cán bộ CĐCS trong các doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động… nhằm nâng cao chất lượng công tác đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể về đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác