Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

17:08 - Thứ Năm, 16/04/2020 Lượt xem: 4096 In bài viết

ĐBP - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch trên phạm vi toàn quốc. Điện Biên được đánh giá nằm trong nhóm các tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch bệnh thấp, do đó một số biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã được Chính phủ cho phép giảm nhẹ.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, các bộ, ngành Trung ương; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế, các sở, ban, ngành của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 và Văn bản số 841/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ, công chức, viên chức đến công sở làm việc bình thường, khuyến khích các cơ quan, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà qua môi trường mạng, các giao dịch hành chính công qua mạng, không được phép chủ quan, lơ là mất cảnh giác trong chống dịch Covid-19.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở phòng, chống dịch bệnh, các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định; tăng cường truyền thông, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng để nhân dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là mất cảnh giác, xem nhẹ công tác phòng chống dich bệnh.

Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh để kiểm soát dịch bệnh. Trường hợp người đi vào địa bàn tỉnh mà qua khai báo y tế có lịch sử đi lại, tiếp xúc không đi qua 12 tỉnh có nguy cơ cao và không tiếp xúc với các đối tượng F0, F1 thì các chốt kiểm dịch không cần phải gửi danh sách về các huyện, thị xã, thành phố.

Điện tử (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top