Ðảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH

08:34 - Thứ Hai, 25/11/2019 Lượt xem: 5089 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, đảm bảo đúng quy định pháp luật, kịp thời cho người lao động tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH.

Ðơn vị thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền BHXH Việt Nam ban hành; nâng cao tinh thần thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, trong công tác phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân. Ðồng thời ứng dụng kịp thời công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, trả kết quả và xét duyệt chế độ BHXH theo đúng quy định của BHXH Việt Nam. Nhờ vậy, không có tình trạng đối tượng khiếu kiện về việc giải quyết và chi trả các chế độ BHXH. Công tác giải quyết các chế độ BHXH luôn đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong lĩnh vực giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động, từ ngày 1/1/2018, BHXH tỉnh đã triển khai giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn đến các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động trong phạm vi toàn tỉnh. Việc triển khai giao dịch điện tử nhằm cải cách thủ tục hành chính, góp phần công khai, minh bạch các quy trình của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch, đảm bảo quyền lợi của người lao động được đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm thời gian và chi phí cho đơn vị sử dụng lao động. Ðến nay, 100% tổ chức, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện triển khai giao dịch qua phần mềm điện tử.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng được quản lý chặt chẽ và chi trả kịp thời, đầy đủ, không để xảy ra thất thoát mất mát, thủ tục ngày càng được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng. BHXH tỉnh đã triển khai đầy đủ các hình thức chi trả theo quy định như: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp, chi trả thông qua đơn vị sử dụng lao động, chi trả qua hệ thống bưu điện, tạo thuận lợi cho người hưởng góp phần đảm bảo ổn định chính trị và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ðối với công tác quản lý, chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH tỉnh đã triển khai, thực hiện kịp thời, đúng quy định tại Luật Việc làm và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của ngành.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh trong việc quản lý và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Tổ chức in danh sách chi trả và cấp thẻ BHYT kịp thời cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định. Hàng ngày, khi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do Trung tâm Giới thiệu việc làm chuyển sang, BHXH tỉnh lập danh sách chuyển bưu điện thực hiện chi trả cho người lao động theo quy định. Ðồng thời, thường xuyên có sự trao đổi về việc quản lý và chi trả chế độ BHTN cho người hưởng. Hàng năm, đều có sự đánh giá về việc thực hiện hợp đồng chi trả của cơ quan bưu điện. BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm trong việc thực hiện chế độ BHTN cho người lao động; kịp thời dừng chi trả đối với các trường hợp tạm dừng, chấm dứt, hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do đã có việc làm, qua đó hạn chế cơ bản việc lạm dụng quỹ BHTN.

Nhờ thực hiện tốt quyền lợi cho người tham gia, 7 tháng đầu năm, số người tham gia BHXH, BHYT trong toàn tỉnh là 588.232 người, tăng 20.078 người (3,5%) so với cùng kỳ năm trước, trong đó: cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 38.596 người; BHXH tự nguyện là 4.447 người; chỉ tham gia BHYT là 545.189 người. Giải quyết 1.708 hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH mới, trong đó: 382 hồ sơ hưởng mới BHXH hàng tháng; 1.326 hồ sơ hưởng mới trợ cấp một lần; 1.435 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thực hiện xét duyệt chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 2.343 lượt người với số tiền 26,069 tỷ đồng.

Có thể nói, việc tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ BHXH trong những năm qua góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Do đó, tham gia BHXH, người lao động yên tâm cống hiến và không phải lo lắng nhiều về những rủi ro mà mình có thể gặp phải trong hoạt động lao động sản xuất, công tác, sinh hoạt. BHXH từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống.

Trần Minh Lợi (BHXH tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top