Mường Lay phát huy vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư

09:24 - Thứ Sáu, 22/11/2019 Lượt xem: 3208 In bài viết

ĐBP - Mường Lay hôm nay đã có những đổi thay tích cực, mọi con đường dẫn về các khu dân cư đều xanh - sạch - đẹp, người dân ai cũng có ý thức chấp hành pháp luật, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mức sống. Có được kết quả trên là nhờ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là phát huy vai trò trong việc giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân của các ban công tác mặt trận ở cơ cở.

Ông Lò Văn Chấn (ở giữa), Bí thư Chi bộ bản Ho Cang, xã Lay Nưa vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bản Ho Cang, xã Lay Nưa (TX. Mường Lay) nằm dọc tuyến tỉnh lộ 142 với trên 430 nhân khẩu, dân bản chủ yếu phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp, nuôi thủy sản, thủy cầm. Những năm qua, với cương vị là Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư, đồng thời là Bí thư Chi bộ bản, ông Lò Văn  Chấn luôn tích cực vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ xã. Ðồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp hành động giữa các thành viên, tiêu biểu là vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mức sống.

Sinh ra, lớn lên và làm việc trên chính mảnh đất quê hương nên tập quán sinh hoạt của đồng bào thế nào chị Lò Thị Miền, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Bắc 2, xã Lay Nưa hiểu rất rõ. Cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều nên muốn triển khai việc gì cũng cần phải thật sự khéo léo, phải thấu tình đạt lý thì bà con mới nghe theo. Bằng lòng nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc, chị Lò Thị Miền đã dùng cái tâm để gần gũi, chia sẻ với bà con về những khó khăn trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa; đảm bảo vệ sinh môi trường vận động nhân dân thi đua sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thâm canh, tăng vụ và giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sinh hoạt, lao động. Vì vậy, dân bản đã tích cực, chủ động hơn trong việc dọn dẹp, vệ sinh nhà ở; không nuôi nhốt gia súc gần nhà; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tham gia vào hợp tác xã làm bánh khẩu xén, phòng chống ma túy và duy trì  mô hình “Cổng, nhà, sân, vườn, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp”. Hiện tại, bản Bắc 2 chỉ còn 2,7% hộ nghèo; bản đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế cho người dân thu nhập ổn định… Ðể có được những kết quả này, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các hộ dân còn có đóng góp không nhỏ của các thành viên trong ban công tác mặt trận của bản.

Bà Hà Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã cho biết: Hiện nay, TX. Mường Lay có 38 ban công tác mặt trận được thành lập ở các tổ dân phố và bản sau khi sát nhập. Các ban công tác mặt trận được kiện toàn đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu, thành phần. Thành viên ban công tác Mặt trận là những người nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, được nhân dân tín nhiệm. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy ở cơ sở, sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ các cấp, các ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động; chủ động tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, nhất là phối hợp hướng dẫn xây dựng quy ước ở khu dân cư; bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Ðồng thời phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng  hàng Việt Nam”, vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”. Trong đó trọng tâm là xây dựng các mô hình điểm ở khu dân cư như: Mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường, phòng, chống với biến đổi khí hậu”.

Ðể phát huy vai trò của các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đòi hỏi mỗi thành viên trong ban công tác mặt trận phải tự học hỏi, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm để có kỹ năng tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền xây dựng TX. Mường Lay ngày một phát triển.

Bài, ảnh: Thu Hường (Ðài TT-TH TX. Mường Lay)
Bình luận

Tin khác