Cùng suy ngẫm

Trách nhiệm người đứng đầu?

09:02 - Thứ Tư, 20/11/2019 Lượt xem: 2920 In bài viết

ĐBP - Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và thực hiện theo quy trình chặt chẽ nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị; mở ra cơ hội, hướng phát triển và động lực động viên cán bộ làm việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thời gian qua, công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, không ít trường hợp bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại một số cơ quan, đơn vị còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Người được bổ nhiệm còn thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn; thậm chí có trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức.

Qua rà soát về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa qua ở huyện M. có tới 21 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà chưa có quyết định tuyển dụng công chức. Ðiều này thật khó chấp nhận dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, bởi bổ nhiệm cán bộ là một trong những khâu quan trọng trong công tác cán bộ, cần được quan tâm hàng đầu. Ðó là chưa kể cán bộ được bổ nhiệm thiếu các chứng chỉ quản lý Nhà nước, chứng chỉ nghiệp vụ… tương ứng với ngạch công chức đã và đang xảy ra ở không ít các địa phương, cơ quan, đơn vị. Những trường hợp sai phạm, thiếu sót kể trên cho thấy các đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức… Cán bộ được bổ nhiệm khi chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện chắc chắn sẽ bị xem xét xử lý theo quy định. Tuy nhiên, điều mà cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn, hoài nghi đối với những trường hợp bổ nhiệm còn thiếu, còn sai sót này là trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đó ra sao? Tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm cán bộ đã thực sự được quan tâm đúng mức hay còn mang tính hình thức, chiếu lệ? Và với người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm, thiếu sót trong công tác bổ nhiệm cán bộ có bị xử lý và bản thân họ có khi nào nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế của mình hay chỉ là sợi dây mang tên kinh nghiệm rút mãi mà vẫn chưa hết…

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác