Công đoàn Mường Chà khẳng định vai trò của tổ chức

08:37 - Thứ Sáu, 15/11/2019 Lượt xem: 3730 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, hoạt động Công đoàn huyện Mường Chà có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Ðội ngũ công nhân, viên chức, lao động nhận được sự quan tâm, bảo vệ quyền lợi từ các cấp công đoàn nên ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn.

Hội thi “ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” của công nhân viên chức lao động huyện Mường Chà.

Ông Vũ Văn Hữu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) huyện Mường Chà cho biết: Các cấp công đoàn trong huyện luôn coi trọng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, liêm chính”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Kinh doanh giỏi, quản lý tốt”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hưởng ứng các phong trào thi đua, đông đảo đoàn viên công đoàn đã nhiệt tình tham gia và thể hiện tinh thần tận tụy, nghiêm túc, hiệu quả trong công việc. LÐLÐ huyện Mường Chà đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở (CÐCS) vững mạnh. Trên cơ sở Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Công đoàn huyện Mường Chà đã bám sát, triển khai tinh thần Nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, CÐCS. Tích cực phối hợp với lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp có nhiều lao động để vận động, tuyên truyền người lao động tham gia tổ chức với 84 công đoàn trực thuộc, trên 2.500 công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLÐ). Ðể khẳng định vai trò, vị thế của mình, các cấp công đoàn trong huyện thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, đời sống của CNVCLÐ để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, (đến nay trung bình trên 4 triệu đồng/người/tháng).

Hoạt động phối hợp chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLÐ được các cấp công đoàn huyện Mường Chà đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, LÐLÐ huyện đã tham gia bảo vệ quyền lợi 2 đợt cho 3 đoàn viên; tổ chức thăm hỏi, trao 40 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho đoàn viên khó khăn; tặng 4 suất quà (mỗi suất 1.000.000 đồng) cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo; 15 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt… Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được CNVCLÐ hưởng ứng. Ðến nay, toàn huyện có trên 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 98% gia đình cán bộ, CNVCLÐ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển mới. CNVCLÐ ở nhiều cơ quan, đơn vị hăng say luyện tập thể dục thể thao - văn nghệ sau giờ làm việc. Hàng năm, LÐLÐ huyện đều tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao thu hút hàng trăm vận động viên tham gia... Qua đó, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLÐ, xây dựng phong trào văn hóa, thể thao ở địa phương.

Tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội Ðảng, đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn huyện Mường Chà phấn đấu: hàng năm có trên 85% công đoàn đạt vững mạnh, không có yếu kém; 100% đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo và tham gia xây dựng quỹ hoạt động… Ðể đạt được các mục tiêu trên, Công đoàn huyện Mường Chà sẽ tập trung đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên, người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; thực hiện khẩu hiệu hành động “Ðổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, hướng về cơ sở, vì người lao động; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Công Tuyến

(Ðài TT-TH Mường Chà)

Bình luận

Tin khác

Back To Top