Tủa Chùa đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

09:28 - Thứ Sáu, 08/11/2019 Lượt xem: 6857 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, huyện Tủa Chùa đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Từ đó tạo bước chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Người dân xã Mường Báng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã.

Thực hiện Quyết định 293/QÐ-UBND, ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện Tủa Chùa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả CCHC của huyện. UBND huyện yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn chấn chỉnh nền nếp kỷ cương hành chính; ban hành, sửa đổi nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm việc quản lý ngày, giờ làm việc; giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức như: Xây dựng các bản tin phát trên sóng truyền thanh của huyện; treo băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động.  

Về thủ tục hành chính, UBND huyện yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, đảm bảo thời gian, quy trình, tuyệt đối không được gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Các thủ tục hành chính đều được giải quyết theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Ðến nay, UBND huyện đã ban hành 3 quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho 11 công chức, viên chức các phòng, ban huyện làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn được bố trí phòng làm việc, trang thiết bị; 100% các đơn vị đều ban hành quy chế hoạt động, khẩu hiệu tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại các cơ quan chuyên môn huyện, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trang thông tin điện tử huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn. Ðến nay, có 316 thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của cấp huyện, 143 thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của cấp xã được niêm yết công khai. UBND huyện đã ban hành 9 thông báo về danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, không tiếp nhận tại bộ phận nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Từ ngày 15/6/2018 đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận giải quyết 50.203 hồ sơ; trong đó: 1.505 hồ sơ thuộc quyền giải quyết của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 48.695 hồ sơ thuộc quyền giải quyết của cấp xã. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công tác CCHC, UBND huyện luôn chú trọng công tác tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Xác định hiện đại hóa nền hành chính là một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, ngày 12/11/2018, UBND huyện Tủa Chùa đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện. Ðến nay, toàn huyện có 5 máy chủ, 172 máy trạm; tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước đạt 90%; 100% cơ quan Nhà nước có kết nối internet băng thông rộng. UBND huyện Tủa Chùa đã triển khai xử lý văn bản đi, văn bản đến thông qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office) liên thông giữa UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Ðồng thời thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, huyện Tủa Chùa phối hợp với các đơn vị cung cấp kỹ thuật triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết: Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết dịch vụ công; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Ðặc biệt là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, UBND huyện giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện ban hành Ðề án “Xác định chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND cấp xã trên địa bàn huyện; phân công lại nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong việc theo dõi, đánh giá các chỉ số CCHC theo Quyết định số 1026/QÐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh.

Bài, ảnh: Nhật Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top