Tăng cường xử lý sau thanh tra

09:19 - Thứ Sáu, 08/11/2019 Lượt xem: 6677 In bài viết

ĐBP - Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 59 cuộc thanh tra hành chính; trong đó, theo kế hoạch 54 cuộc và 5 cuộc đột xuất (bao gồm 12 cuộc từ năm 2018 chuyển sang). Qua thanh tra phát hiện 77 đơn vị có sai phạm về kinh tế, với tổng số tiền vi phạm hơn 3,664 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 2,292 tỷ đồng, giảm trừ qua thanh quyết toán hơn 1,372 tỷ đồng. Thanh tra các sở, ngành đã tổ chức 363 cuộc bao gồm: 92 cuộc thành lập đoàn và 271 cuộc kiểm tra độc lập. Phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 358,5 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 66,202 triệu đồng và giảm trừ qua thanh quyết toán 292,38 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra đã triển khai 10 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 11 đơn vị, địa phương; tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Ðất đai; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; chế độ chính sách; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách… 

Ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Cùng với việc tổ chức triển khai các cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch, thì công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra đã được chỉ đạo quyết liệt. Sau kết luận thanh tra tiếp tục theo dõi, kiểm tra, ban hành các văn bản đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và thông báo việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Từ đầu năm đến nay, qua các cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 46 kết luận. Ðôn đốc, xử lý và thu hồi các sai phạm về kinh tế của năm 2019 và tồn đọng những năm trước 2,422 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 18 cá nhân có liên quan. Ðối với các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành 243 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2,625 tỷ đồng. Ðến nay, đã thực hiện đạt gần 2 tỷ đồng. Ðồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 cá nhân và xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 3 người trong việc thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Qua công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý vi phạm sau kết luận thanh tra, các đơn vị, địa phương được thanh tra đã cơ bản chấp hành đúng quy định về kết luận thanh tra. Ðơn cử đầu năm 2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, việc chấp hành pháp luật trong quản lý, đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 480,335 triệu đồng. Ðến nay, huyện Ðiện Biên Ðông đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, phòng, ban và cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm; đồng thời nộp trả ngân sách Nhà nước số tiền vi phạm theo quy định. Tương tự, Thanh tra tỉnh đã triển khai 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh đối với huyện Tuần Giáo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua đó đã kịp thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận thanh tra…

Từ nay đến cuối năm, ngành Thanh tra phấn đấu đôn đốc thực hiện triệt để 80% các nội dung kiến nghị theo các kết luận thanh tra. Ðể đạt được kết quả này, ngành Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; các kết luận thanh tra phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo để phát sinh sai phạm tại các đơn vị được thanh tra. Ðồng thời, đối với các địa phương cần tiếp tục rà soát, đôn đốc và xử lý dứt điểm những kết luận, kiến nghị còn tồn đọng; thực hiện thu hồi các khoản tiền sai phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra vào tài khoản tạm giữ và kiên quyết áp dụng các biện pháp về việc xử lý sau thanh tra theo quy định; kịp thời đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu…

Quốc Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top