Trả lời kiến nghị cử tri

09:20 - Thứ Hai, 04/11/2019 Lượt xem: 5474 In bài viết

ĐBP - Cử tri Chu Thị Thìn, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) kiến nghị: Ðề nghị UBND TP. Ðiện Biên Phủ có các biện pháp, giải pháp thực hiện việc giao đất ở cho gia đình bà để ổn định cuộc sống.

Trả lời: (Văn bản số 313/BC-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Ðiện Biên Phủ).

Việc giao đất ở cho gia đình bà Chu Thị Thìn nói riêng và cho 5 hộ gia đình khu dân cư A1, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh nói chung, ngày 9/9/2011 UBND tỉnh Ðiện Biên đã ban hành Quyết định số 905/QÐ-UBND về việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc giao đất đối với 5 hộ gia đình trên. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 905/QÐ-UBND, UBND thành phố Ðiện Biên Phủ đã ban hành Quyết định hủy giấy tạm giao đất của Sở Ðịa chính tỉnh Lai Châu (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ðiện Biên) đã cấp cho 5 hộ gia đình khu dân cư A1, phường Mường Thanh, đồng thời đã thực hiện đối thoại, tuyên truyền vận động các hộ gia đình liên quan thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn vướng mắc, một số hộ chưa đồng thuận với việc sắp xếp theo Quyết định số 905/QÐ-UBND ngày 9/9/2011 của UBND tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 851-TB/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy về Kết luận của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về nội dung tiếp công dân ngày 16/8/2019. Ðể tháo gỡ vướng mắc, thực hiện việc giao đất cho 5 hộ gia đình khu dân cư A1 theo Quyết định số 905/QÐ-UBND ngày 9/9/2011 của UBND tỉnh Ðiện Biên, UBND thành phố Ðiện Biên Phủ đã ban hành các thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trên đất để thực hiện sắp xếp giao đất cho 5 hộ nói trên (thông báo 3 lần) và đã ban hành Kế hoạch số 1213/KH-UBND ngày 4/9/2019 về việc tổ chức thực hiện giao đất ở cho 5 hộ dân cư khu vực A1 (trong đó có gia đình bà Chu Thị Thìn). Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND phường Mường Thanh triển khai thực hiện.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top