Thực hiện chính sách giữ “lá phổi xanh”

09:14 - Thứ Hai, 04/11/2019 Lượt xem: 8029 In bài viết

ĐBP - Nếu như trước đây, ở Tủa Chùa diện tích đất rừng bị thu hẹp, đất trống đồi núi trọc ngày càng tăng do người dân sản xuất trên nương mở rộng qua mỗi mùa canh tác. Từ đó gây biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán xảy ra và thêm nhiều diện tích nương không thể sản xuất do thiếu nước... Kể từ khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được triển khai thực hiện; hiểu được nguồn lợi từ bảo vệ tài nguyên xanh vô giá, người dân trên địa bàn chung tay giữ rừng, nhờ đó nhiều cánh rừng đã xanh trở lại.

Ông Hạng A Tằng, Trưởng thôn Ðề Tâu cũng là người đại diện cho chủ rừng cộng đồng Ðề Tâu (xã Mường Ðun) nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng Ðề Tâu.

Tủa Chùa có gần 24.189ha đất lâm nghiệp có rừng. Với lợi thế toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn huyện nằm trong lưu vực sông Ðà, một phần nằm trong lưu vực Nhà máy nước của huyện nên 12/12 xã, thị trấn được hưởng chính sách chi trả DVMTR từ năm 2011. Nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ và giữ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến về Luật Lâm nghiệp, chính sách chi trả DVMTR và những văn bản liên quan. Từ năm 2018 đến nay, trong các đợt chi trả tạm ứng, thanh toán tiền DVMTR, Quỹ đã tiến hành tổ chức gần 30 buổi tuyên truyền, mở tài khoản tại các xã, thị trấn cho hàng trăm chủ rừng. Phát 226 cuốn bản tin chi trả DVMTR; sổ tay chi trả DVMTR; 360 áo mưa cho chủ rừng và 400 ba lô, 4.000 quyển vở học sinh có in lô gô của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cho các trường THCS trên địa bàn huyện phục vụ công tác tuyên truyền về tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng. Quỹ cũng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu cho UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các chủ rừng họp bầu Ban quản lý rừng cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tiền chi trả DVMTR cho cộng đồng thôn bản. Ðây cũng là cơ sở để UBND xã ra quyết định thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng, mở tài khoản nhận tiền chi trả DVMTR. Qua công tác tuyên truyền đến nay các chủ rừng đã mở 96 tài khoản ngân hàng để Quỹ chuyển tiền DVMTR vào tài khoản. Năm 2018 toàn huyện có hơn 22.720ha rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR và đã chi trả hơn 16,3 tỷ đồng. Trong quý IV/2019, Quỹ sẽ tạm ứng lần 1 tiền chi trả DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng trên địa bàn đủ điều kiện để giúp người dân góp phần trang trải cuộc sống, thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng.

Ông Trần Quốc Khánh, Quyền Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa cho biết: Chính sách chi trả DVMTR thực hiện trong nhiều năm qua trên địa bàn đã góp phần nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng. Hạt đã phối hợp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, các xã, thị trấn và các chủ rừng, kiểm lâm phụ trách địa bàn tăng cường tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chính sách chi trả DVMTR tới các chủ rừng. Hiện nay, 12 ban chỉ huy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã được kiện toàn với gần 300 thành viên, 135 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng cấp bản thu hút 1.710 người tham gia, đảm bảo trực 24/24 giờ các ngày trong tuần, tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng nhất là đối với các cánh rừng có nguy cơ cao về cháy rừng trong mùa khô, kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Nhờ đó, số vụ phá rừng, cháy rừng, diện tích cháy cũng như số vụ vi phạm lâm luật giảm đáng kể, diện tích rừng cũng như tỷ lệ che phủ rừng tăng hàng năm. Với phương châm “lấy rừng nuôi rừng” chính sách chi trả DVMTR đã tác động tích cực, tạo chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân về giữ và bảo vệ rừng; góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trên địa bàn huyện, nhất là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, người sống bằng nghề rừng còn nhiều khó khăn được cải thiện. Từ đó giúp người dân có thêm niềm tin, động lực gắn bó hơn với rừng.

Xã Mường Ðun có 1.687,3ha rừng được giao cho 7 cộng đồng, 8 hộ gia đình và UBND xã quản lý, bảo vệ. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng nên toàn bộ diện tích này trong năm 2018 đều đủ điều kiện chi trả DVMTR và chủ rừng đã được chi trả trên 1,3 tỷ đồng. Ông Hạng A Tằng, Trưởng thôn Ðề Tâu cũng là người đại diện cho chủ rừng cộng đồng Ðề Tâu (xã Mường Ðun) cho biết: Ðơn giá DVMTR chúng tôi được nhận tăng từ 558.393/ha năm 2017 lên 777.876/ha năm 2018 nên bà con đều phấn khởi. Ý thức được quyền lợi tham gia bảo vệ, giữ rừng nên bà con trong bản đều tích cực tham gia tuần tra rừng, nhất là bảo vệ rừng trong mùa khô hanh, nhờ đó những cánh rừng trong bản không bị cháy, bị phá mà ngày một xanh tốt hơn.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top