Trả lời kiến nghị cử tri

09:12 - Thứ Tư, 30/10/2019 Lượt xem: 9057 In bài viết

ĐBP - Cử tri tổ dân phố 1, xã Thanh Minh (TP. Ðiện Biên Phủ) kiến nghị: Năm 2018, tỉnh, thành phố Ðiện Biên Phủ đã quan tâm đầu tư kè chống sạt lở phía Tây bờ suối Cảnh Quang để bảo vệ trụ cầu, chống sạt lở bờ sông nhưng hiện nay nhiều hộ dân đang sinh sống gần bờ suối phía Ðông có nguy cơ sạt lở cao, chưa được đầu tư kè bảo vệ. Ðề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố Ðiện Biên Phủ bố trí nguồn vốn đầu tư kè bảo vệ mố cầu Cảnh Quang và chống sạt lở đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản các hộ dân đang sinh sống khu vực phía đông bờ sông.

Trả lời: (Văn bản số 313/BC-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Ðiện Biên Phủ).

Việc triển khai xây dựng kè bảo vệ mố cầu Cảnh Quang, tổ dân phố 2, xã Thanh Minh có chiều dài tuyến khoảng 0,5km. Trong những năm qua, UBND thành phố Ðiện Biên Phủ đã quan tâm đầu tư xây dựng. Tuy nhiên do hạn chế về nguồn vốn hiện mới chỉ đầu tư được khu vực đầu cầu Thanh Minh phần còn lại tiếp nối với công trình cũ vẫn còn nhiều đoạn ta luy thẳng đứng sâu khoảng từ 3m - 5m tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và các công trình nhà cửa, vật kiến trúc của nhân dân ở khu vực liền kề rất cao, gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của nhân dân.

Ðể phòng, chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho nhân dân, bảo vệ đất sản xuất trong khu vực dọc tuyến bờ sông, tạo sự ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển sản xuất của nhân dân; ngày 19/7/2019, UBND thành phố đã lập Tờ trình số 963/TTr-UBND đề nghị đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở sông Nậm Rốm, tổ dân phố 2 đầu cầu Thanh Minh trình UBND tỉnh và Sở Tài chính với tổng kinh phí dự kiến 8,5 tỷ đồng. Sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp nguồn kinh phí, UBND thành phố sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

Cử tri phường Mường Thanh  (TP. Ðiện Biên Phủ) kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành chức năng, UBND thành phố Ðiện Biên Phủ quy hoạch, xây dựng bãi đỗ xe ô tô, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và dừng đỗ xe ô tô không đúng quy định.

Trả lời: (Văn bản số 313/BC-UBND ngày 19/9/2019 của ƯBND thành phố Ðiện Biên Phủ).

Hiện nay trên địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ đã có bãi đỗ xe tĩnh tại phường Thanh Bình. Ngoài ra, UBND thành phố đã triển khai các điểm dừng đỗ xe tạm thời. Tuy nhiên với tốc độ phát triển đô thị và sự gia tăng nhanh về phương tiện giao thông nhất là xe ô tô con, do đó các điểm dừng đỗ tạm thời không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Trong năm 2020, UBND thành phố sẽ chỉ đạo bổ sung một số điểm dừng đỗ tạm thời, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu đỗ xe của nhân dân phù hợp với quy hoạch và xu hướng phát triển đô thị.

UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch số 182/KH-BATGT ngày 18/2/2019 về năm an toàn giao thông 2019; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 05/3/2019 về đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ, giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 22/3/2019 về triển khai thực hiện năm 2019 “Vì môi trường sạch - đẹp”, giao nhiệm vụ và chỉ đạo các lực lượng chức năng thành phố thường xuyên, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác