Trả lời kiến nghị cử tri

08:55 - Thứ Hai, 28/10/2019 Lượt xem: 8818 In bài viết

ĐBP - Cử tri phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) kiến nghị: Hiện nay, đất xây dựng công viên, khu vui chơi công cộng trên địa bàn thành phố còn ít. Ðề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng công viên cây xanh theo quy hoạch đã được phê duyệt và tiếp tục tạo quỹ đất xây dựng thêm công viên, khu vui chơi để người dân có nơi sinh hoạt công cộng.

Trả lời: (Văn bản số 2086/UBND-TH ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh).

Vấn đề xây dựng và tạo quỹ đất đầu tư xây dựng công viên cây xanh; công viên, khu vui chơi công cộng luôn được quan tâm, chỉ đạo, nghiên cứu kỹ lưỡng trong các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh nói chung và TP. Ðiện Biên Phủ nói riêng. Trong đó, quy hoạch chung xây dựng TP. Ðiện Biên Phủ, tỉnh Ðiện Biên đến năm 2030 tầm nhìn 2050 và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt đã dành tỷ lệ quỹ đất phù hợp để xây dựng công viên cây xanh, quảng trường, khu vui chơi công cộng.

Việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng huy động và cân đối nguồn lực đầu tư. Trong thời gian vừa qua mặc dù Tỉnh ủy, HÐND tỉnh, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Vì vậy, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng giai đoạn, Tỉnh ủy, HÐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ quyết định đầu tư xây dựng công viên cây xanh, khu vui chơi công cộng theo quy hoạch để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận