Trả lời kiến nghị cử tri

08:55 - Thứ Sáu, 25/10/2019 Lượt xem: 9509 In bài viết

ĐBP - Cử tri phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) kiến nghị: Dự án xây dựng Trung tâm thi đấu đa năng đã kéo dài nhiều năm, đến nay vẫn chưa triển khai tiếp, nhân dân trong vùng quy hoạch bị ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, do hạn chế quyền sử dụng đất; cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có giải pháp để giải quyết. Ðề nghị UBND tỉnh và TP. Ðiện Biên Phủ có giải pháp để tiếp tục thực hiện dự án hoặc sớm trả lại đất đã thu hồi, để người dân ổn định cuộc sống.

Trả lời: (Văn bản số 2086/UBND-TH ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh).

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HÐND ngày 9/12/2017 của HÐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018; hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất đã được HÐND tỉnh thông qua; UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết của HÐND tỉnh tại Văn bản số 3827/UBND-KTN ngày 29/12/2017, trong đó việc hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công bố các dự án đã được HÐND tỉnh hủy bỏ thu hồi đất, đối với những dự án đã có quyết định thu hồi đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện một phần, tổ chức rà soát, đề xuất, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao nằm trong Quy hoạch chi tiết khu chức năng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Ðình Giót thuộc đối tượng đã có quyết định thu hồi đất (UBND tỉnh Lai Châu (cũ) thu hồi và giao đất cho Sở Thể dục thể thao tại Quyết định số 1980/QÐ-UB ngày 15/11/2002 và Quyết định số 289/QÐ-UB ngày 17/3/2003 với tổng diện tích thu hồi 15,16ha), nhưng đến nay mới thực hiện được một phần (hoàn thành giai đoạn I với diện tích thu hồi đất được 3,86/15,16ha), do khó khăn vướng mắc về nguồn vốn đầu tư, đặc biệt vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình xem xét đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy bỏ một phần hiệu lực thu hồi và giao đất tại Quyết định số 1980/QÐ-UB ngày 15/11/2002 của UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Ðiện Biên), UBND tỉnh nhận thấy: Quy hoạch chi tiết khu chức năng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Ðình Giót là Quy hoạch chi tiết duy nhất trên địa bàn thành phố cho đến nay có định hướng đầu tư phát triển các công trình thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, chăm sóc, rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, cũng như đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao của tỉnh. Mặt khác, hiện tại Ban cán sự Ðảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương xử lý cụ thể đối với các quy hoạch (treo) đã phê duyệt, các dự án đã đình chỉ, tạm đình chỉ, giãn hoãn tiến độ trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ (trong đó có Quy hoạch Trung tâm thể thao Phan Ðình Giót; Dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao) theo quy định trước khi tổ chức thực hiện.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác