Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

09:24 - Thứ Tư, 12/06/2019 Lượt xem: 6416 In bài viết

ĐBP - Với mục tiêu đồng hành cùng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) trên mọi lĩnh vực, Liên đoàn lao động (LÐLÐ) Mường Nhé đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng gắn liền với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. LÐLÐ huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Các phong trào được triển khai với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, ngày càng phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Nổi bật là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Hai không” với 4 nội dung; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện 12 điều y đức”... Ngoài ra, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động chung tay vì an sinh xã hội trong cán bộ, CNVCLÐ cũng được LÐLÐ huyện Mường Nhé triển khai sâu rộng và tập hợp được đông đảo CNVCLÐ tham gia hưởng ứng. Qua đó, góp phần khơi dậy ý thức, tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, bản chất cần cù của CNVCLÐ; tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và đóng góp không nhỏ vào sự ổn định, phát triển huyện biên giới Mường Nhé.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch LÐLÐ huyện Mường Nhé cho biết: LÐLÐ huyện hiện có gần 2.000 CNVCLÐ, sinh hoạt ở 71 công đoàn cơ sở trực thuộc. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; do vậy xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLÐ các chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng LÐLÐ Việt Nam, LÐLÐ huyện Mường Nhé đã tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua, nhất là phát động các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Cùng với phát động các phong trào thi đua là làm tốt công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai phong trào thi đua tại các đơn vị cơ sở. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo động lực, khuyến khích cán bộ, CNVCLĐ trong cơ quan và CNLÐ trong doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của các địa phương, đơn vị. Năm 2018, toàn huyện có 80% tập thể, 85% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 820 chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 66 tổ chức công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 5 công đoàn cơ sở đạt loại khá; 85 đồng chí được công đoàn giới thiệu xem xét kết nạp Ðảng.

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top