Giảm nhanh hộ nghèo góp phần đạt mục tiêu nông thôn mới

08:54 - Thứ Sáu, 07/06/2019 Lượt xem: 5708 In bài viết
ĐBP - Tăng cường quán triệt, tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, đảng viên, người dân chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng, phấn đấu thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch từng năm; chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Quài Nưa nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Tuần Giáo, sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, đang dần về đích, làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội nông thôn, đời sống vật chất tinh thần nhân dân địa phương.

Ông Lù Văn Hiêng, Bí thư Ðảng ủy xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo) cho biết: Ðến thời điểm tháng 4/2019, xã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Trong đó, 21/21 thôn bản có điện lưới quốc gia; 18/21 bản có đường giao thông nội bản và liên bản được xây dựng bê tông hoặc rải nhựa. Nhiều thôn bản được đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu cho 110ha ruộng 1 vụ, hơn 80ha gieo cấy 2 vụ lúa/năm và phục vụ phát triển cây trồng khác. Xã có 5/5 trường học đạt chuẩn quốc gia; đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Xã triển khai nhân rộng một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của Quài Nưa là 10 triệu đồng/người/năm; năm 2018 tăng lên 18 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo đa chiều năm 2016 là 52%, năm 2018 giảm xuống còn 42,1%. Tuy chưa có chợ nông thôn, nhưng thị tứ Minh Thắng là trung tâm mua bán hàng hóa, hoạt động dịch vụ thương mại, tiêu thụ nông sản thực phẩm cho nông dân. Nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng chiếm trên 80%. Ðịa phương thu hút một số doanh nghiệp đến khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (đá xây dựng, gạch không nung). Xã phối hợp với Công ty Cổ phần Maccadamia Ðiện Biên chuyển đổi đất nương kém hiệu quả, đồi trọc sang trồng hơn 500ha cây mắc ca. Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 25%, người dân nhiều thôn bản được tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất. Trong mấy năm qua, xã phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến và trình diễn hàng chục mô hình khuyến nông, khuyến ngư hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kỹ thuật kinh nghiệm canh tác, nhân lực lao động của địa phương tới người dân. Phối hợp tổ chức hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo. Tuyên truyền vận động người dân chủ động tìm kiếm việc làm, mở rộng ngành nghề, nâng cao thu nhập. Hiện nay, toàn xã có hơn 700 lao động đi làm việc cho doanh nghiệp, khu công nghiệp, chế xuất, dịch vụ ăn uống cho các nhà hàng, khách sạn tại các tỉnh trong nước. Năm 2019, xã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo trồng cây ăn quả theo chuỗi liên kết, mua máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, một số bản được đầu tư kinh phí sửa chữa, xây dựng đường giao thông nội bản bằng bê tông. Hộ nghèo, cận nghèo, hộ kinh doanh vùng đặc biệt khó khăn được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách - xã hội huyện với tổng số vốn tối đa đến 100 triệu đồng/hộ, với 12 chương trình cho vay theo quy định của Chính phủ để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ðể đạt tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo, xã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12%.

Ông Lường Văn Cường, Trưởng bản Lọng Hống cho biết: Bản đang được đầu tư xây dựng bê tông đường giao thông nội bản, chiều dài 1,5km, rộng 3m. Ðây là điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vệ sinh môi trường cộng đồng dân cư. Công trình đang được thi công, cuối năm nay sẽ hoàn thành. Người dân trong bản thi đua phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng việc chủ động mở rộng ngành nghề, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chủ động tìm kiếm việc làm mới. Xây dựng gia đình văn hóa, con em đến trường đúng độ tuổi...

Tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135/CP; phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi gia đình, mỗi thôn bản, chủ động lao động sáng tạo, tìm việc làm mới, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Công cuộc xây dựng xã đạt nông thôn mới ở Quài Nưa đang trên lộ trình về đích, đáp ứng được ý Ðảng, nguyện vọng của nhân dân.

Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác

Back To Top