Phát huy vai trò, vị thế lao động nữ

09:02 - Thứ Tư, 22/05/2019 Lượt xem: 10965 In bài viết
ĐBP - Với chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; tham gia quản lý và tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động, trong đó có lực lượng đông đảo lao động nữ, công đoàn các cấp đã chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động nữ công với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Công tác nữ công ở các cơ quan, đơn vị được triển khai lồng ghép công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị…; quan tâm, động viên nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) yên tâm lao động, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

 

Nữ đoàn viên, CNVCLÐ Liên đoàn Lao động thị xã Mường Lay tham gia giải cầu lông, bóng chuyền nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công (LÐLÐ tỉnh) cho biết: Toàn tỉnh hiện có 578 ban nữ công và 327 tổ nữ công với 17.496 nữ CNVCLÐ (chiếm trên 48%). Trong đó, ngành Giáo dục và Ðào tạo tỷ lệ nữ trên 65,6%, ngành Y tế 63,7%. Ðể phát huy vai trò, vị thế của nữ CNVCLÐ, LÐLÐ tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả “công tác vận động nữ CNVCLÐ thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Ðặc biệt, ban nữ công các cấp công đoàn phát động và thực hiện tốt nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa, như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Ðiển hình như phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, ban nữ công các công đoàn cơ sở đã đề ra chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với hoạt động chuyên môn, theo từng thời điểm. Ðiều đáng ghi nhận là mặc dù đảm nhận cả “việc nước, việc nhà”, nhưng nhiều chị em đã rất nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, tích cực tham gia thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm tỷ lệ nữ CNVCLÐ đạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt từ 85% trở lên.

Ðể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLÐ và thực hiện tốt chính sách pháp luật, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; quán triệt sâu sắc và tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Hàng năm, 100% cán bộ chuyên trách công đoàn là nữ được tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn… Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh cán bộ nữ nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nữ công chính là làm tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống, giúp chị em an tâm công tác. Do vậy, thời gian qua, LÐLÐ tỉnh đã phối hợp với các cấp công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động; việc giải quyết chế độ thai sản, chế độ thôi việc ở các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị, doanh nghiệp tập trung lao động nữ... Năm qua, LÐLÐ tỉnh phối hợp liên ngành kiểm tra tại 23 lượt doanh nghiệp. Ban nữ công, công đoàn các cấp thường xuyên gần gũi, nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của chị em để tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng chính quyền có giải pháp giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý. Ngoài ra, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên nữ được quan tâm, như: Hỗ trợ sửa chữa, xây mới 30 nhà ở “Mái ấm công đoàn”; thăm, tặng quà gia đình nữ CNCVLÐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật... Vận động nữ cán bộ, CNVCLÐ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện ủng hộ xây dựng các quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ chương trình xây dựng “Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma”…

Việc phát huy vai trò của nữ CNVCLÐ đã và đang góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, góp phần phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong lao động, sản xuất của nữ CNVCLÐ; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận