Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019)

Chăm lo đời sống nhân dân theo di nguyện của Người

08:47 - Thứ Sáu, 17/05/2019 Lượt xem: 11822 In bài viết

ĐBP - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Chính sách của Ðảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Ðảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ Ðảng và chính quyền từ trên xuống dưới đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân”. Sự quan tâm đó không chỉ là tâm nguyện của Người mà còn khẳng định mục tiêu phấn đấu, chăm lo cho nhân dân của Ðảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khắc ghi lời dạy của Bác, cùng với các địa phương trong cả nước, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ðiện Biên đã hiện thực hóa bằng những hành động, việc làm cụ thể, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

 

Người dân xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Minh Thùy

Quan điểm chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân được cụ thể hóa trong các mục tiêu của Ðảng bộ tỉnh qua các kỳ đại hội và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định: Tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện về kinh tế - xã hội. Tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ, sát với điều kiện thực tế địa phương, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên thực hiện có hiệu quả xoá đói giảm nghèo bền vững. Theo đó, hàng loạt chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, người nghèo được ban hành nhằm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ vốn vay xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm; quan tâm phát triển giáo dục, y tế. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 708 về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn đến năm 2020. Ðến nay các cơ quan, đơn vị phụ trách phối hợp với công ty, doanh nghiệp kết nghĩa; kết nối các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, góp phần quan trọng giúp các xã phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của tỉnh nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng với các địa phương đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nghèo cam kết vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cấp và các ngành tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đang thực hiện trên địa bàn để xác định những chính sách phù hợp; đề xuất điều chỉnh chính sách theo hướng mở rộng, kích thích phát triển sản xuất, khuyến khích hộ nghèo, người nghèo vươn lên thoát nghèo; khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ Nhà nước của một bộ phận nhân dân. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở cho việc triển khai các chính sách giảm nghèo. Ðặc biệt quan tâm phân tích làm rõ nguyên nhân nghèo và nguyện vọng mong muốn thoát nghèo của người dân để từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, nâng mức thu nhập cho hộ nghèo. Với hơn 420 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2018, tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo như: Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện 30a, Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo theo Quyết định 293/QÐ-TTg... Ngoài ra, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết quả rà soát năm 2018 cho thấy, trong năm đã có hơn 3.800 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 37,08%.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; trong đó ưu tiên, lồng ghép các nguồn lực thực hiện giảm nghèo, sau nửa nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, toàn tỉnh đã huy động được hơn 4.440 tỷ đồng cho chương trình xóa đói giảm nghèo để xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; xây dựng, cải tạo, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách... Nhiều chủ trương, chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế được triển khai thực hiện, chất lượng giáo dục các bậc học được nâng lên, hệ thống cơ sở y tế, đội ngũ cán bộ y tế được đầu tư, tăng cường chất lượng; nâng cao năng lực phục vụ đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của y tế tuyến cơ sở. Ðến nay, toàn tỉnh có 312 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 62,6%); 90% số trạm y tế có bác sĩ; 18 xã đạt chuẩn và 4 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới…

Thành quả đó là minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm chính trị đoàn kết đồng lòng tiếp tục thực hiện mục tiêu “Ðể đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” theo di nguyện của Người.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác