Phấn đấu hỗ trợ 980 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trong năm 2019

12:09 - Thứ Tư, 15/05/2019 Lượt xem: 10657 In bài viết

ĐBP - Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" thực hiện từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới đặt mục tiêu trong năm 2019 sẽ hỗ trợ 980 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đây là một trong những mục tiêu chính đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 của Chương trình do Sở Y tế tổ chức vào ngày 15/5.


Năm 2018, Chương trình triển khai hoạt động tại 23 xã thuộc 9 huyện, thị xã. Trong đó, 10 xã can thiệp thực hiện vệ sinh toàn xã với các hoạt động nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát đánh giá các hoạt động, hỗ trợ gia đình nghèo, cận nghèo...; 13 xã thực hiện rà soát, khảo sát, hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động. Công tác truyền thông, nâng cao năng lực được chương trình triển khai thực hiện hiệu quả với các hoạt động tập huấn; kiểm tra, giám sát, lấy mẫu nước xét nghiệm để đánh giá; hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh... Năm 2018, chương trình đã hỗ trợ 663 hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; đầu tư xây dựng 14 nhà vệ sinh trạm y tế tại 4 huyện: Mường Chà, Mường Ảng, Tủa Chùa và Điện Biên. Tổng kinh phí chương trình đã thực hiện các hoạt động năm 2018 là hơn 1,4 tỷ đồng.

Năm 2019, chương trình sẽ triển khai hoạt động tại 21 xã thuộc 9 huyện, thị; thời gian từ tháng 4 - 12/2019 với 15 hoạt động của tuyến tỉnh, 10 hoạt động của tuyến huyện, 6 hoạt động tuyến xã. Chương trình phấn đấu 100% hộ dân của 19 xã triển khai hoạt động được tuyên truyền về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, hướng dẫn xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% hộ dân của 2 xã can thiệp trước được tiếp cận với các hoạt động của chương trình, phục vụ mục tiêu vệ sinh toàn xã vào năm 2020; 100% cán bộ trạm y tế phụ trách hoạt động vệ sinh môi trường và cộng tác viên thôn, bản của 11 xã tham gia thực hiện các hoạt động năm 2019 được đào tạo, tập huấn về chuyên môn... Trong năm 2019, chương trình sẽ phấn đấu hỗ trợ 980 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo của 8 xã thuộc 6 huyện tham gia thực hiện các hoạt động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây mới, sửa chữa nâng cấp các công trình cấp nước và nhà vệ sinh cho 11 trạm y tế xã... Hội nghị cũng đề ra 3 giải pháp cụ thể về nâng cao năng lực chuyên môn, truyền thông, kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra.

Đức Linh
Bình luận

Tin khác