Hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo theo quy định

08:58 - Thứ Sáu, 10/05/2019 Lượt xem: 11991 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Ðiện Biên Ðông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Ðảng, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo; trong đó tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký để được cấp giấy sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

 

Lực lượng công an, đoàn thanh niên phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy và các tà đạo cho người dân xã Pú Nhi.

Hiện nay, huyện Ðiện Biên Ðông có 37 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo (trong đó có 8 điểm được cấp giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung) với 662 hộ, gần 3.600 người tại 88 bản của 11/14 xã, thị trấn. Theo thống kê, số lượng người theo đạo Tin lành có 358 người; Liên hữu cơ đốc: 1.890 người; Tin lành tư gia: 152 người; Liên đoàn truyền giáo phúc âm: 493 người; An bình hạnh phúc: 163 người… Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện đảm bảo đúng chính sách pháp luật, phù hợp với thực tế; giải quyết nhanh, kịp thời các nhu cầu tôn giáo chính đáng. Ðồng thời các biểu hiện, hoạt động lợi dụng tôn giáo chống đối Nhà nước cũng được xử lý, ngăn chặn kiên quyết. Vì vậy, các tổ chức tôn giáo được công nhận pháp nhân, hợp pháp trên địa bàn huyện hoạt động ổn định, sống “tốt đời, đẹp đạo”; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2018, các cơ quan chức năng thường xuyên gặp mặt, hướng lái hoạt động của 37 điểm nhóm với 41 đối tượng cốt cán trong hoạt động tôn giáo. Kịp thời ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền “Hội thánh đức chúa trời mẹ”, lập “Vương quốc Mông”, tà đạo “Giê Sùa”. Phát hiện và lập biên bản yêu cầu rời khỏi địa bàn 12 đối tượng truyên truyền đạo trái pháp luật. Ðặc biệt là đã tổ chức gặp mặt, tuyên truyền, vận động thành công 45 người do Sùng A Thái, bản Pu Nhi D, xã Pú Nhi làm trưởng điểm nhóm rời bỏ hoạt động “Hội thánh Ðức chúa trời mẹ”…. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Ông Lò Ðại Nghĩa, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ðiện Biên Ðông cho biết: Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn. Hiện nay, toàn huyện mới chỉ có 8/37 điểm nhóm được cấp giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; 29 điểm nhóm còn lại hiện chưa được cấp phép. Trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ một số đối tượng xấu lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, chống phá. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 160 huyện đã thành lập các tổ công tác đến từng xã, bản có tôn giáo hiện chưa được cấp đăng ký sinh hoạt để tuyên truyền, hướng dẫn cách thức, thủ tục, quy trình đăng ký thành lập điểm nhóm theo quy định. Theo quy định tại Chương IV, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018, về trình tự, thủ tục phải có những hồ sơ sau: Văn bản đăng ký; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo; sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật… Tuy nhiên, trên thực tế nhiều điểm nhóm chưa có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo. Hiện nay, hầu hết các điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo tại nhà các trưởng nhóm là chủ yếu.

Một khó khăn nữa là năng lực, trình độ chuyên môn của một số cán bộ làm công tác tôn giáo còn hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở. Theo quy định, ở cấp huyện thì phòng Nội vụ phân công 1 lãnh đạo và 1 chuyên viên phụ trách, theo dõi công tác tôn giáo; còn ở các xã có tôn giáo đều bố trí 1 phó chủ tịch UBND xã phụ trách và 1 công chức xã kiêm nhiệm, hoặc cán bộ bán chuyên trách theo dõi công tác tôn giáo. Tuy nhiên, do cán bộ làm công tác tôn giáo ở cấp xã hầu hết là cán bộ không chuyên trách nên chuyên môn còn hạn chế.

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận