Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

09:46 - Thứ Sáu, 03/05/2019 Lượt xem: 9084 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, nhằm chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Công đoàn Viên chức (CÐVC) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ðặc biệt, CÐVC tỉnh cũng từng bước đưa công tác kiểm tra đi vào chiều sâu, có trọng tâm, đảm bảo tính nghiêm minh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại các cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Thanh Hường, Chủ nhiệm UBKT (CÐVC tỉnh) cho biết: Hiện CÐVC tỉnh quản lý 85 công đoàn cơ sở (CÐCS); trong đó, 37 CÐCS thành lập UBKT; 48 CÐCS phân công 1 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn làm công tác kiểm tra. Ðể thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thời gian qua UBKT công đoàn các cấp đã có nhiều nỗ lực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức triển khai các nhiệm vụ của UBKT theo quy định Ðiều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt động toàn khóa, nhất là công tác kiểm tra, giám sát hàng năm về việc chấp hành: Ðiều lệ Công đoàn Việt Nam; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn, người lao động... Năm qua, UBKT đã xây dựng chương trình, tổ chức kiểm tra 12 cuộc với 12 CÐCS trực thuộc. Ðồng thời, các CÐCS đã thực hiện 32 cuộc kiểm tra, giám sát đồng cấp và 40 cuộc kiểm tra công đoàn cấp dưới, gồm: Các tổ công đoàn và công đoàn bộ phận. Nội dung kiểm tra tập trung: Chế độ sinh hoạt công đoàn; chế độ thông tin báo cáo; công tác công khai tài chính; việc xây dựng các quy chế sử dụng tài chính… Qua kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn cơ bản đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, UBKT; phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động; kịp thời kiến nghị, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động có biện pháp khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý đối với các trường hợp người sử dụng lao động có những hành vi vi phạm pháp luật lao động; từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

Việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBKT và CÐCS thực hiện nghiêm túc; phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là bức xúc của đoàn viên liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Trong 5 năm (2012 - 2017), UBKT công đoàn đã tham gia giải quyết 3 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền. Ðiển hình như năm 2018, UBKT đã nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của người lao động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi. Ngay sau khi nhận đơn, UBKT Công đoàn viên chức tỉnh đã tiến hành xác minh, phối hợp với Ban tiếp Công dân UBND tỉnh yêu cầu người lao động báo cáo giải trình những nội dung đã phản ánh trong đơn. Kết quả, Ban giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi đã báo cáo giải trình gửi đến Ban tiếp Công dân UBND tỉnh, CÐVC tỉnh… Về phía tập thể người lao động công ty đã viết đơn, đến ngày 20/11/2018 đã yên tâm công tác không viết đơn kiến nghị hoặc gửi đơn ra tòa.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Hường mặc dù công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần được tháo gỡ. Một số CÐCS khối doanh nghiệp vẫn còn tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; chưa ký kết thỏa ước lao động tập thể; chưa xây dựng quy chế dân chủ. Hoạt động của UBKT của một số CÐCS vẫn còn mang nặng tính hình thức, chưa chú trọng tổ chức kiểm tra về công tác tài chính công đoàn đồng cấp, dẫn tới việc trích nộp kinh phí 2% ngân sách Nhà nước lên công đoàn cấp trên còn chậm so với quy định. Ðặc biệt, Ban Chấp hành một số CÐCS chưa chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để giải quyết kịp thời, dứt điểm về tiền lương, tiền công, còn nợ đọng kéo dài dẫn tới người lao động gửi đơn thư vượt cấp…

Ðể tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới UBKT (CÐVC tỉnh) tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, thực hiện đúng thẩm quyền, đầy đủ trách nhiệm trong việc tiếp đoàn viên, người lao động đến khiếu nại, tố cáo; tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Luật Cán bộ công chức, Luật Công đoàn, Luật Lao động. Ðồng thời, tập trung hoạt động hướng về cơ sở, bám sát đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia, kiến nghị với cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; đổi mới nội dung trong công tác công đoàn, tập trung ưu tiên những vấn đề bức thiết của cơ sở với mục tiêu cán bộ công đoàn phải là những người hiểu biết về pháp luật, các chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động; có năng lực thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động…

Phương Linh
Bình luận

Tin khác