Toàn tỉnh

Ðến năm 2021 phải đạt tỷ lệ bao phủ BHXH 15,9%, BHTN 11%

09:54 - Thứ Hai, 29/04/2019 Lượt xem: 10712 In bài viết
ĐBP - Theo Quyết định số 357/QÐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc “Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2019 - 2021”; đến năm 2021, tỉnh Ðiện Biên phải đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 15,9%, BHTN đạt 11,0%. Cụ thể, về BHXH, chỉ tiêu các năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 14,2%, 15,0% và 15,9%; chỉ tiêu bao phủ BHTN các năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 10,1%, 10,6% và 11,0%.

So với Lai Châu và Sơn La, tỉnh Ðiện Biên được giao chỉ tiêu bao phủ BHXH cao hơn. Trong đó, Lai Châu được giao chỉ tiêu bao phủ BHXH các năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 13,1%, 14,0% và 15,0%; chỉ tiêu bao phủ BHTN lần lượt là 7,9%, 10,3% và 10,9%. Chỉ tiêu giao cho tỉnh Sơn La về BHXH các năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 10,9%, 13,0% và 15%; chỉ tiêu bao phủ BHTN lần lượt là 8,0%, 9,7% và 11,2%.

Ðể đạt mục tiêu, BHXH Việt Nam đã giao chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHTN cụ thể cho tất cả 36 tỉnh, thành phố (trong đó có BHXH tỉnh Ðiện Biên), căn cứ vào điều kiện, đặc thù của từng địa phương.

BHXH Việt Nam yêu cầu: BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành liên quan, thanh tra, kiểm tra để phát triển đối tượng, xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHTN; tăng cường tuyên truyền, mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất 1 điểm thu BHXH tự nguyện...

Thảo Vi
Bình luận