BHXH tỉnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

09:52 - Thứ Hai, 29/04/2019 Lượt xem: 10554 In bài viết
ĐBP - Năm 2019, BHXH tỉnh nhận nhiệm vụ duy trì phát triển 4.299 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tăng 2.047 người (91%) so với số thực hiện năm 2018. Ðây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đầy khó khăn đối với BHXH tỉnh. Vì thế, ngay từ những tháng đầu năm, Ban Giám đốc BHXH tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nhiều biện pháp cụ thể để mở rộng đối tượng tham gia.

Trước hết, BHXH tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho các huyện, thị xã, thành phố, để huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, người lao động và người dân. Ngày 27/2/2019, BHXH tỉnh đã ban hành 2 Công văn số 144,145/BHXH-KTTN về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) tự đóng theo tháng năm 2019. Qua đó, giao kế hoạch phát triển cụ thể số người tham gia BHXH tự nguyện cho từng BHXH huyện, thị xã, thành phố và các hệ thống đại lý thu.

 

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại UBND xã Xá Nhè (huyện Tủa Chùa).

BHXH tỉnh đã xây dựng chương trình công tác thông tin truyền thông gửi các đơn vị; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH với nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Phát động phong trào thi đua, trong đó xây dựng cơ chế khen thưởng rõ ràng, tạo động lực cho các nhân viên đại lý trong phát triển đối tượng…

Một trong những hình thức được BHXH tỉnh chú trọng là phối hợp với các hệ thống đại lý thu tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại tới nhân dân thuộc phạm vi địa bàn các thôn, bản, tổ dân phố, nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện; đồng thời, duy trì đối tượng thường xuyên và phát triển đối tượng tham gia mới theo chỉ tiêu kế hoạch đã được giao. Nội dung tuyên truyền được xây dựng có trọng tâm, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Thời gian tổ chức hội nghị linh động, chủ yếu là tổ chức vào thứ 7, chủ nhật hay các buổi tối trong tuần… Ðối với công tác phối hợp, BHXH tỉnh có trách nhiệm quản lý kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổ chức hội nghị, cử viên chức phối hợp tham gia tổ chức các cuộc đối thoại, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, cung cấp kịp thời các nội dung, thông tin, tài liệu về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Trong tháng 3, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị, thành phố phối hợp với các hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tổ chức được 29 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện tại các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, đại lý Bưu điện 26 hội nghị, Hội Nông dân 5 hội nghị; UBND xã, phường, thị trấn 6 hội nghị, qua đó, phát triển tăng mới được 632 người tham gia.

Với những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên toàn tỉnh, tính hết tháng 3, toàn tỉnh có 2.959 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 1.620 người (121%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 68,8% so với kế hoạch năm 2019 đề ra.

Bài, ảnh: Trần Thị Thu Hà (BHXH tỉnh)
Bình luận