Ðối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở huyện Ðiện Biên

09:39 - Thứ Hai, 29/04/2019 Lượt xem: 9542 In bài viết
ĐBP - Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ðiện Biên xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình KNTC của công dân để tham mưu cấp có thẩm quyền, kịp thời giải quyết; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, chính sách xã hội. Việc tổ chức tiếp công dân từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, gắn việc giải quyết với kiểm tra, đôn đốc. Trong quá trình giải quyết luôn chú trọng thực hiện tốt việc đối thoại với nhân dân. Nhiều trường hợp, lãnh đạo cấp ủy, UBND các cấp đã trực tiếp xuống địa bàn nơi có vấn đề bức xúc để kiểm tra tình hình, tổ chức đối thoại công khai, dân chủ, lắng nghe yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Từ đầu năm đến nay, huyện Ðiện Biên tổ chức 3 buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân; phòng tiếp công dân cấp huyện tiếp 14 lượt với 17 người, tiếp nhận 12 đơn. Trong đó, khiếu nại 1 đơn, tố cáo 1 đơn; kiến nghị, phản ánh 10 đơn. Có 3 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đã được tiếp nhận và xử lý. Ðối với những đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý giải quyết theo đúng quy định. Ðối với cấp xã đã tiếp 59 lượt với 59 người; tiếp nhận 24 đơn, thư, trong đó: 1 đơn tố cáo, 23 đơn kiến nghị phản ánh; đơn thuộc thẩm quyền là 23 đơn (1 tố cáo, 22 kiến nghị phản ánh). Nội dung đơn, thư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Việc phân loại và giải quyết đơn thư KNTC đảm bảo đúng nội dung, thời gian, trình tự, thủ tục, không để kiến nghị, KNTC vượt cấp, không xảy ra tình trạng chồng chéo, né tránh trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, gây phiền hà cho công dân.

Bộ phận tiếp công dân huyện phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn việc tiếp, giải quyết đơn thư của công dân tại các xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ðồng thời, phối hợp với các cơ quan, phòng, ban của huyện, UBND các xã tập trung tham mưu lãnh đạo huyện giải quyết dứt điểm những vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền. Chủ động rà soát, xác định rõ các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nổi cộm ở từng địa bàn, trên cơ sở đó giao trách nhiệm cho cán bộ công chức, các bộ phận liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm từng vụ việc theo lĩnh vực.

Ông Ly Nình Vàng, Chủ tịch UBND xã Na Ư cho biết: Na Ư là xã biên giới, 100% dân tộc Mông, nhận thức, hiểu biết về các chính sách, pháp luật của Nhà nước còn nhiều hạn chế. Lịch tiếp công dân thường xuyên của xã là 4 lượt/tháng, song nhiều vụ việc người dân đến không đúng lịch tiếp công dân nhưng lãnh đạo xã vẫn sắp xếp bố trí công việc để lắng nghe kiến nghị và tìm giải pháp giải quyết. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 4 đơn kiến nghị. Ðể chủ động giải quyết kịp thời các tình huống KNTC phức tạp không để phát sinh thành “điểm nóng”, đảm bảo giữ ổn định an ninh, chính trị tại địa phương, Ðảng ủy, UBND xã chỉ đạo các bộ phận, tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, thuyết phục, hòa giải để công dân hiểu, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Hàng năm xã đều tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân; trong quá trình đối thoại xem xét đầy đủ, toàn diện nội dung vụ việc, vận dụng các quy định, chính sách theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân không những đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lan Phương
Bình luận

Tin khác