Bảo hiểm Xã hội TX. Mường Lay đẩy mạnh công tác thu và phát triển đối tượng

09:21 - Thứ Hai, 22/04/2019 Lượt xem: 8462 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TX. Mường Lay đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện, nhằm đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Xác định việc triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT là một trong những yếu tố quan trọng giúp địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; trong những năm qua, BHXH TX. Mường Lay đã chủ động triển khai, áp dụng các quy định trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn được giao quản lý. Năm 2019 BHXH thị xã được giao tuyên truyền vận động  hơn 10.400 lượt người tham gia BHXH, BHYT, với tổng số tiền thu  trên 24 tỷ đồng. Với địa bàn có đa số là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, thu nhập bình quân đầu người thấp, việc thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của BHXH thị xã đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Chính vì vậy trong năm qua, BHXH thị xã Mường Lay đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo công tác thu. Theo đó công tác thu đã được đơn vị phối hợp với  các đại lý là các đoàn thể trên địa bàn, tăng  cường tuyên truyền, đôn đốc người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH. Riêng trong năm 2018 tổng số thu bảo hiểm đạt 21,8 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó số thu BHXH bắt buộc đạt trên 11,4 tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh công tác thu, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cũng được quan tâm chú trọng. Cùng cán bộ đại lý thu của BHXH thị xã Mường Lay chúng tôi đến gia đình ông Nguyễn Ðình Tuyên, tổ dân phố 12, phường Na Lay, là một người mắc bệnh tiểu đường mãn tính nhiều năm nên ông rất hiểu quyền lợi khi tham gia BHYT, ngay khi bảo hiểm hết hạn ông đã yêu cầu đại lý gia hạn bảo hiểm và quyết định tham gia cho những thành viên còn lại của gia đình mình.

Hiện nay BHXH thị xã cũng đẩy nhanh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2018-2020. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động trong các doanh nghiệp; tăng cường công tác truyền thông giúp người dân hiểu rõ quyền lợi  khi tham gia BHXH, BHYT. Ðể mở rộng đối tượng ở các nhóm khác nhau như BHYT hộ gia đình hay BHXH tự nguyện thì công tác tuyên truyền vẫn đang được BHXH thị xã tích cực triển khai, đến nay tỷ lệ người tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện ở thị xã đều tăng.

Ông Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc BHXH TX. Mường Lay cho biết: “Ðể mở rộng đối tượng tham gia BHYT, BHXH, trong năm 2019 BHXH thị xã sẽ thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình tham gia BHXH, BHYT của từng đối tượng, từ đó xác định đối tượng tiềm năng cần phải vận động khai thác để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các xã,  phường. Ðồng thời gắn công tác phát triển đối tượng với công tác thu BHXH, BHYT ở các doanh nghiệp, phấn đấu thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; tích cực khai thác, mở rộng đối tượng đặc biệt là đối tượng học sinh và hộ gia đình tham gia BHYT”.

Thu Hường

(Ðài TT-TH TX. Mường Lay)

Bình luận

Tin khác