Bảo hiểm Xã hội huyện Mường Nhé

Nâng cao tinh thần, thái độ, phục vụ của cán bộ, nhân viên

09:01 - Thứ Ba, 16/04/2019 Lượt xem: 10251 In bài viết

ĐBP - Với phương châm “Lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ”, ngoài tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Mường Nhé còn nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” BHXH huyện Mường Nhé giải quyết chế độ cho người dân.

Ông Ðỗ Xuân Kỳ, Giám đốc BHXH huyện Mường Nhé, cho biết: Tính đến ngày 31/12/2018, số thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp ước gần 58,3 tỷ đồng (thu BHXH bắt buộc hơn 23,7 tỷ đồng, BHTN xấp xỉ 1,4 tỷ đồng, thu BHYT trên 32,2 tỷ đồng...). Cùng với công tác thu, việc chi trả BHXH, BHYT cũng được đơn vị thực hiện hiệu quả, chi trả đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch với tổng số chi từ đầu năm đến nay gần 6,6 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng từng bước nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ BHXH, bảo đảm quyền lợi cho từng đối tượng, người lao động hưởng BHXH kịp thời, đúng chính sách.

Xác định nhiệm vụ hàng đầu là phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT nên từ đầu năm đơn vị đã tập trung chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, viên chức làm công tác thu; cử cán bộ thu thường xuyên bám sát đơn vị sử dụng lao động nắm bắt tình hình, rà soát và đối chiếu danh sách lao động giữa đơn vị tham gia BHXH với cơ quan BHXH. Trên cơ sở danh sách thực tế của đơn vị đang quản lý để có giải pháp kịp thời trong việc thu, phát triển đối tượng tham gia. Năm 2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 41.644 người (tăng 2,1% so với năm 2017). Ðối với các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị cũng tăng cường đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp đúng, nộp đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (ước tổng số nợ đến 31/12/2018 dưới 0,3%). BHXH huyện đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT, thông tin kịp thời, rõ ràng, chính xác quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT để nhân dân và người lao động được biết.

Ðơn vị cũng chủ động phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh xây dựng chương trình, làm tốt công tác giám định BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ và quản lý sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT. Ước năm 2018 thẩm định chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 42.428 lượt người, số tiền ước tính gần 12,2 tỷ đồng. Công tác quản lý tài chính thực hiện đúng quy định, các nguồn kinh phí được cấp, kiểm soát và quản lý chặt chẽ, không xảy ra tình trạng thất thoát; thực hiện chi trả an toàn, kịp thời các chế độ BHXH cho gần 90 lượt người (hưởng chế độ hưu trí 74 người, tử tuất 9 người...). Ðặc biệt, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác tiếp công dân, mọi thắc mắc của người dân đều được cán bộ tiếp dân của đơn vị giải thích, hướng dẫn, tạo được niềm tin và sự gắn bó của nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại.

Ðể nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân với phương châm “Nhanh gọn, khách quan, thân thiện”  theo ông Ðỗ Xuân Kỳ: Ðơn vị sẽ tích cực cải thiện thái độ, phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ; trả lời mọi vướng mắc của người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Ðồng thời, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; tiếp nhận, quản lý, nâng cấp và triển khai ứng dụng kịp thời, hiệu quả 18 phần mềm nghiệp vụ của ngành; trong đó phối hợp, triển khai thực hiện tốt 6 phần mềm mới (phần mềm TCS, phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ...). Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT; tham mưu đề xuất các cuộc kiểm tra, thanh tra liên ngành, xử phạt các đơn vị nợ đọng kéo dài hoặc cố tình tránh né không tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận

Tin khác