Ðiện Biên Ðông phát huy vai trò tuyên truyền, cổ động

09:06 - Thứ Sáu, 12/04/2019 Lượt xem: 10872 In bài viết

ĐBP - Nhận thức rõ tuyên truyền, cổ động là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, có vai trò định hướng thông tin cho nhân dân, thời gian qua huyện Ðiện Biên Ðông đã triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, đa dạng từ cấp huyện tới cơ sở.

 

Cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ðiện Biên Ðông chuẩn bị các cụm pa nô, áp phích tuyên truyền trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng Văn hóa, thông tin huyện Ðiện Biên Ðông, cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, 110 năm Ngày Thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Ðảng bộ tỉnh kết hợp giới thiệu, quảng bá về các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch của huyện, tỉnh. Nội dung thường xuyên được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: Ðài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở... Ðài truyền Thanh - Truyền hình huyện thường xuyên xây dựng các phóng sự, tin bài giới thiệu về vùng đất, con người Ðiện Biên trong lịch sử hơn một thế kỷ qua, quá trình xây dựng và phát triển của Ðảng bộ tỉnh... Trong quý I/2019, Ðài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã xây dựng 41 chương trình truyền thanh, 13 trang truyền hình cơ sở, 240 tin, 108 bài phản ánh, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị của huyện, tỉnh. Ðến nay, 6/12 xã trên địa bàn huyện đã xây dựng đài truyền thanh bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trên các tuyến đường, khu vực tập trung đông dân cư trên địa bàn, Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng nhiều cụm pa nô, áp phích, tranh cổ động, treo khẩu hiệu. Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền của huyện, từ đầu năm đến nay, Phòng Văn hóa thông tin huyện đã dựng 4 cụm pa nô, 60 băng rôn, khẩu hiệu, 100 cờ các loại tại khu vực thị trấn, tổ chức 40 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động với nội dung chào mừng các sự kiện chính trị, phản ánh các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, động viên nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác. Qua đó góp phần định hướng thông tin, nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa của các sự kiện lớn của tỉnh trong năm.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực đã và đang thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, nhân dân. UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn lồng ghép việc tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của huyện, như: Lễ Phát động và hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; giải bóng đá học sinh; giải cầu lông; đêm văn nghệ... Tại các xã, bản vùng sâu, vùng xa, đội chiếu bóng vùng cao đã khai thác nguồn phim có nội dung thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ; phim về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, nhân dân các dân tộc có ý thức hơn trong bảo vệ các công trình văn hóa công cộng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn, góp phần đáng kể cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của huyện.

Với nội dung, cách thức tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động sáng tạo, đổi mới, phù hợp với văn hóa, tập quán các dân tộc trên địa bàn, huyện Ðiện Biên Ðông đã và đang thực hiện tốt các chương trình tuyên truyền, cổ động với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Ðó là cơ sở để huyện xây dựng kế hoạch cụ thể về nâng cao vai trò công tác tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận

Tin khác