Công tác dân vận vùng biên giới

Hướng mạnh về cơ sở

09:01 - Thứ Sáu, 09/11/2018 Lượt xem: 7989 In bài viết

ĐBP - Ðiện Biên có đường biên giới dài gần 455,6km giáp Lào và Trung Quốc trải dài 29 xã trên địa bàn 4 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà và Ðiện Biên. Với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, thời gian qua Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới chủ động nắm tình hình và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc của Ðảng, Nhà nước và địa phương, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Nhé giúp người dân bản Nà Pán, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Minh Thùy

Tại các huyện biên giới, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn nắm tình hình, tổ chức hướng dẫn, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, sử dụng các loại giống mới, năng suất cao để phát triển kinh tế. Thông qua các phong trào, cuộc vận động, từ đầu năm đến nay các lực lượng trên địa bàn khu vực biên giới đã tổ chức giúp nhân dân 6.207 ngày công lao động; phối hợp tu sửa 282,2km đường thôn, bản; 37,5km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa hơn 270ha; giúp dân sửa chữa và làm mới 233 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách; vận động nhân dân hiến đất phục vụ cho các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế khu vực biên giới. Các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động xây dựng hộ gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa “Xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên giới”. Hiện nay, trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh đã xây dựng 146 bản văn hóa với 10.662 hộ gia đình văn hóa. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thực hiện hiệu quả với nhiều mô hình phong phú, thiết thực và phù hợp với từng địa phương. Trong đó, nổi bật là các mô hình “Vận động nhân dân phòng, chống địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đoàn kết dân tộc”; “Vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm”, “Giao nộp và phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ”; “Thanh niên xung kích tham gia bảo vệ đường biên mốc giới”… Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, người dân trên địa bàn biên giới đã hiểu và tích cực cùng các đơn vị lực lượng chức năng tham gia tuần tra đường biên mốc giới. Ðến nay, trên địa bàn 4 huyện biên giới đã có 73 thôn, bản và 30 tập thể; 4.428 hộ với gần 17.500 người đăng ký tự quản 365.861km đường biên giới; gần 3.700 hộ đăng ký tự quản 149/165 cột mốc và 5 cọc dấu, thành lập 349 tổ tự quản an ninh thôn, bản. Người dân khu vực biên giới tích cực cùng các lực lượng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín, trưởng dòng họ và các hội quần chúng… trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn thông tin có giá trị, giúp cơ quan điều tra hàng nghìn vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới.

Tại huyện biên giới Mường Chà, công tác dân vận được hướng mạnh về cơ sở thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp nhân dân tham gia vào tổ chức hội, đoàn thể; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước; tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi… Ông Nguyễn Minh Phú, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, cho biết: Cùng với việc phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy ký kết kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2018 - Năm dân vận chính quyền, UBND huyện đã tăng cường công tác dân vận gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân để nắm chắc tình hình và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; từ đầu năm đến nay đã tiếp 25 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện, nhận và xử lý 50 đơn (4 đơn tố cáo, 46 đơn đề nghị, kiến nghị); không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia giám sát, phản biện và quản lý xã hội, giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân. Ðời sống của nhân dân trên địa bàn tiếp tục được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 62,83% vừa góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân chung sức thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top