Hội viên nông dân thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

09:05 - Thứ Hai, 29/10/2018 Lượt xem: 8678 In bài viết

ĐBP - Sau khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGÐ) ban hành và có hiệu lực, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, triển khai các, nội dung thi hành Luật tới các cấp hội và hội viên nông dân.

Hội tập trung tổ chức tuyên truyền thông qua các câu lạc bộ nông dân với công tác dân số/Kế hoạch hóa gia đình, nông dân với công tác khuyến nông, khuyến lâm, câu lạc bộ nông dân với pháp luật… Chỉ đạo các cấp Hội cụ thể hóa các chương trình hành động về công tác PCBLGÐ tới cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm PCBLGÐ để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời.

 

Hội nghị tập huấn tuyên truyền PCBLGÐ và xâm hại tình dục trẻ em cho hội viên nông dân xã Chà Tở (huyện Nậm Pồ).

Nổi bật, trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCBLGÐ, các cấp Hội đã quán triệt toàn bộ các văn bản tới cán bộ, hội viên, nông dân với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn, tăng cường các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn... xây dựng mô hình về gia đình và PCBLGÐ, sinh hoạt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; sinh hoạt chi, tổ hội...

Trong 10 năm qua, hội nông dân các cấp đã phối hợp với cơ quan liên quan mở 35 lớp tập huấn và 50 buổi tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động của Hội về Luật PCBLGÐ cho trên 8.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; phong trào hội viên, nông dân tham gia phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm cũng được chú trọng thực hiện. Kết quả hàng năm có trên 52.000 hộ và hơn 1.800 chi hội ký cam kết không vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, AIDS, chống lợi dụng tự do tín ngưỡng tuyên truyền trái pháp luật được thực hiện tích cực. Tổ chức cấp phát hơn 1.500 cuốn sổ tay “Pháp luật và đời sống”. Hội đã phối hợp tổ chức được 8.256 buổi tuyên truyền cho 445.567 lượt hội viên nông dân, mở 10 lớp truyền thông dân số, cách phòng chống HIV/AIDS, pháp lệnh phòng chống mại dâm cho trên 800 lượt hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Dân số kế hoạch hóa gia đình”, phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm nhân ngày 8/3, 20/10 hàng năm về chủ đề gia đình với nội dung tuyên truyền về PCBLGÐ và bình đẳng giới thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Ðặc biệt, công tác tuyên truyền Luật PCBLGÐ còn được cụ thể hóa, lồng ghép vào các hoạt động của phong trào xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh”; gắn nội dung PCBLGÐ với việc đăng ký và bình xét danh hiệu “Gia đình nông dân văn hóa”...

Các cấp hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân thông qua 1.143 báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Cùng với việc tuyên truyền tới các cấp Hội về Luật PCBLGÐ, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, việc tham gia hòa giải các cấp Hội đã thường xuyên thực hiện với 6.578 vụ hòa giải thành công góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong cộng đồng dân cư. Thông qua sinh hoạt chi, tổ hội các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là Luật PCBLGÐ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình tới 100% cơ sở hội. Kịp thời giải quyết, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại.

Với nhiều hình thức phong phú, nội dung trọng tâm nên công tác tuyên truyền về PCBLGÐ đã được cán bộ hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và từng bước nhận thức rõ hơn về việc tạo dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, mọi thành viên trong gia đình đều có quyền bình đẳng, có trách nhiệm đóng góp công sức vun đắp, cùng chia sẻ, gánh vác công việc gia đình, góp phần không nhỏ giảm thiểu bạo lực gia đình, kịp thời can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình một cách hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài, ảnh: Nguyễn Tuyết (Hội Nông dân tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top