Thủ tục chuyển lương hưu tới nơi ở mới

09:01 - Thứ Hai, 22/10/2018 Lượt xem: 10189 In bài viết

HỎI: Hiện nay, tôi đang hưởng lương hưu tại phường Nam Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) thời gian hưởng lương từ tháng 6/2003 và được hưởng phụ cấp khu vực là 270.000 đồng/tháng. Thời gian tới, tôi chuyển về cư trú tại tỉnh Thái Bình và cũng chuyển lương hưu về đó. Vậy tôi muốn hỏi, khi chuyển lương hưu thì tiền trợ cấp khu vực có còn được hưởng không và thủ tục của hồ sơ di chuyển cần những thủ tục gì? Phạm Thị Hương (Phường Nam Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ)

TRẢ LỜI:

Căn cứ Ðiểm b, Khoản 2, Ðiều 21, Nghị định 115/2015/NÐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định:

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1/1/2016 và hưởng phụ cấp khu vực tại nơi đăng ký thường trú mà từ ngày 1/1/2016 trở đi thay đổi nơi thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực thì được hưởng mức phụ cấp khu vực theo mức phụ cấp khu vực tại nơi thường trú mới; trường hợp nơi thường trú mới không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1/1/2016 thường trú tại nơi không có phụ cấp khu vực và không hưởng phụ cấp khu vực mà từ ngày 1/1/2016 trở đi thay đổi nơi thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực thì cũng không được hưởng phụ cấp khu vực.

Như vậy, nếu bà Hương chuyển lương hưu về tỉnh Thái Bình thì bà sẽ không được hưởng tiền trợ cấp khu vực 270.000 đồng/tháng, vì theo quy định tỉnh Thái Bình không có phụ cấp khu vực.

Căn cứ Ðiểm 1.1, Khoản 1, Ðiều 24, Quyết định số 636/QÐ-BHXH ngày 22/4/2016 quy định thủ tục của hồ sơ di chuyển gồm: Ðơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính); người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có phụ cấp khu vực mà chuyển đến nơi hưởng mới có phụ cấp khu vực thì có thêm hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới. Trường hợp không thống nhất về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước và hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước.

Hà Thương Thương (BHXH tỉnh)
Bình luận