Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sử dụng tiền DVMTR

08:50 - Thứ Hai, 22/10/2018 Lượt xem: 10359 In bài viết

ĐBP - Nâng cao hiệu quả công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Ban Kiểm soát Quỹ tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ rừng sử dụng tiền DVMTR. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, việc chi trả tiền DVMTR đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng chủ rừng còn được hướng dẫn sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, đúng mục đích.

 

Ðoàn giám sát Hội đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giám sát việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại xã Trung Thu (huyện Tủa Chùa).

Theo Thông tư số 04/2008/TT - BTC, ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản được sử dụng toàn bộ số tiền DVMTR để quản lý bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định hiện hành; bao gồm các hạng mục công trình lâm sinh, các công trình cơ sở kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng; hoạt động tuần tra, truy quét các điểm “nóng”, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ bảo vệ rừng... Trường hợp chủ rừng là tổ chức nhận khoán bảo vệ rừng được trích không quá 10% tổng số tiền DVMTR chi trả cho diện tích rừng khoán bảo vệ để chi cho công tác quản lý các khu rừng cung ứng DVMTR (lập hồ sơ, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường, vận động, đào tạo, tập huấn, hội nghị và các hoạt động khác phục vụ công tác chi trả DVMTR...).

Bà Ðặng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho biết: Ðể công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR hiệu quả, khách quan, thành phần đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập bao giờ cũng có đủ thành viên Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Ban kiểm soát quỹ; đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh; hạt kiểm lâm cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, một số phòng, ban chuyên môn của huyện. Việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ rừng luôn được thực hiện công khai, theo đúng quy định. Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại cơ sở giúp cơ quan nắm được tình hình chi trả cũng như khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, bất cập trong việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng để có giải pháp khắc phục, tháo gỡ. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương một số xã thuộc các huyện: Nậm Pồ, Tủa Chùa và Mường Nhé kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng quản lý là cộng đồng thôn, bản việc sử dụng tiền chi trả DVMTR và quá trình ghi chép sổ tay chi trả; tổ chức kiểm tra việc nghiệm thu diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2017 của Ban Quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Phối hợp với đoàn công tác Thanh tra tỉnh kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi trả DVMTR của các chủ rừng huyện Tuần Giáo và Mường Nhé. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR của chủ rừng là cộng đồng thôn, bản được thực hiện theo đúng quy định. Chủ rừng ghi chép nhận tiền đúng, đủ thời gian, địa điểm, số tiền được nhận theo hướng dẫn; người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng rất phấn khởi khi chính sách chi trả DVMTR được thực hiện đã giúp bà con sống bằng nghề rừng cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cuối tháng 9 vừa qua, chúng tôi cùng đoàn công tác Hội đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sử dụng tiền chi trả DVMTR tại các thôn: Là Xa (xã Tả Phìn); Làng Sảng 1 (xã Tả Sìn Thàng); Cáng Chua 1, Mảng Chiềng, Sín Chải (xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa). Chứng kiến cuộc họp sôi nổi, khá đông đủ của người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng của các thôn, bản này mới thấy bà con đều rất quan tâm đến việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR sao cho hiệu quả, đúng mục đích. Qua kiểm tra trực tiếp tại cơ sở cho thấy, danh sách đối tượng, số tiền chi trả DVMTR được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tại nơi họp cộng đồng dân cư thôn, bản. Tại các địa bàn này người dân đều được nhận tiền chi trả DVMTR trung bình từ 2 - 2,5 triệu đồng/hộ/năm nên rất phấn khởi, tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, một số hộ dân cũng thẳng thắn đề nghị trưởng, phó thôn và những người đại diện cộng đồng nhận tiền chi trả DVMTR thực hiện công khai, rõ ràng hơn nữa nguồn tiền hàng năm trích làm quỹ chung sử dụng cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng của thôn.

Ðẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ rừng sử dụng tiền chi trả DVMTR; cuối tháng 10/2018 Quỹ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sử dụng tiền chi trả DVMTR tạm ứng lần 1, năm 2018 tại các xã: Chà Cang, Na Cô Sa, Pa Tần (huyện Nậm Pồ). Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả tiền cho cộng đồng thôn, bản, hộ gia đình, cá nhân; hướng dẫn sử dụng tiền chi trả DVMTR cho các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản, bà Ðặng Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top