Phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập

09:35 - Thứ Sáu, 19/10/2018 Lượt xem: 10470 In bài viết

ĐBP - Bước vào giai đoạn hội nhập, trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại  hóa (CNH - HÐH) đất nước, phụ nữ Việt Nam nói chung, Ðiện Biên nói riêng đã và đang không ngừng phát huy vai trò, sức mạnh, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội. Từ đó, góp phần khẳng định vị thế của phụ nữ trong xu thế hội nhập đất nước.

 

Hội viên Hội LHPN xã Sam Mứn (huyện Ðiện Biên) học tập, nâng cao trình độ.

Thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TW của Bộ chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HÐH đất nước” góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tư tưởng và hành động trong hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân phụ nữ về công tác phụ nữ trong thời kỳ mới. Với lực lượng đông đảo chiếm gần 50% tổng dân số, việc quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp, các cơ quan đơn vị được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, là điều kiện quan trọng phát huy vai trò, trí tuệ và nâng cao địa vị xã hội của phụ nữ. Năm 2017, toàn tỉnh có 26.249 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, 14.615 cán bộ, công chức, viên chức là nữ (chiếm hơn 55,6%). Công tác quy hoạch cán bộ là nữ vào các chức danh phó ngành và tương đương trở lên chiếm 17%; tỷ lệ nữ giữ chức danh phó ngành và tương đương trở lên chiếm 9%.

Cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Ðiện Biên luôn đi đầu trong các hoạt động xây dựng cuộc sống mới ở quê hương. Họ đã và đang tiếp nối, khẳng định phẩm chất cao đẹp “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH - HÐH đất nước. Ðiển hình như trong lĩnh vực kinh tế - lao động, với ý chí, nghị lực vươn lên, phụ nữ trong toàn tỉnh đã tham gia công tác chính trị và các ngành nghề, lĩnh vực, như: Ðại biểu Quốc hội, HÐND; hoạt động ở trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn... Thống kê năm 2017 cho thấy, tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu quốc hội là 3/6 (đạt 50%); đại biểu HÐND tỉnh 15/51 (đạt 29,41%); đại biểu HÐND cấp huyện 103/327; cấp xã đạt 27,1%. Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm 26,76% trong tổng số các doanh nghiệp trên địa bàn. Ðặc biệt, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phụ nữ Ðiện Biên đã phát huy phẩm chất tốt đẹp, khả năng sáng tạo, nâng cao vai trò của chị em. Nhiều phong trào đã ghi dấu ấn đậm nét, như: Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc... Từ các mô hình đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu góp phần không nhỏ vào công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, củng cố và tăng cường mối đoàn kết phụ nữ các dân tộc, tạo sự đồng thuận của hội viên tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Ðảng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Ðiện Biên là tỉnh vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, chủ yếu là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); trình độ dân trí chưa đồng đều. Trong đó, tỷ lệ phụ nữ DTTS chưa biết tiếng phổ thông, mù chữ, tái mù chữ còn cao; tình trạng vi phạm pháp luật (tảo hôn, kết hôn cận huyết, di cư tự do) và tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em gái còn xảy ra... Mặt khác, một bộ phận phụ nữ còn tự ti, chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội, chưa chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ, vươn lên xóa đói giảm nghèo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hay nghiên cứu khoa học... Ðó là những khó khăn, cản bước phụ nữ trên con đường hội nhập và phát triển. Trước thực tiễn đó, Hội LHPN tỉnh đã và đang nỗ lực phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới; đặc biệt quan tâm trên một số lĩnh vực trọng yếu: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ... Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HÐH; quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ làm khoa học, nghiên cứu, phụ nữ ở các vùng đồng bào dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ “nòng cốt” ngay từ cơ sở. Ðồng thời, tổ chức đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; tạo thêm cơ hội và tiền đề vững chắc để phụ nữ Ðiện Biên tiến bộ và phát triển.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top