Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

09:24 - Thứ Sáu, 19/10/2018 Lượt xem: 12683 In bài viết

ĐBP - Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, “ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp đã góp phần giữ vững an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

 

Phụ nữ xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo) ra mắt mô hình cổ phần tài chính tự quản giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Quang Long

Ðể nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, Hội LHPN tỉnh đã cụ thể hóa 2 khâu đột phá: Cải tiến lề lối phương pháp làm việc của cán bộ Hội cơ sở; huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững và các giải pháp trọng tâm, đặc biệt là các giải pháp về cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành của cán bộ Hội cơ sở bằng nhiều hoạt động, việc làm cụ thể. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở giúp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở Hội yếu kém. Từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã giúp tổ chức Hội của 2 xã Na Cô Sa (huyện Mường Nhé), Phình Giàng (huyện Ðiện Biên Ðông) từ yếu lên trung bình. Ðồng thời, tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội. Ngoài ra, hàng năm, Hội LHPN tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp tại 10 huyện, thị, thành phố. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ Hội và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội các cấp. Ðến nay, toàn tỉnh có 114 cơ sở Hội vững mạnh, khá (tăng 6 cơ sở so với năm 2016); 16 cơ sở Hội trung bình (giảm 8 cơ sở so với năm 2016) và không có cơ sở yếu (năm 2016 có 2 cơ sở yếu).

Ðể tổ chức hội ngày càng vững mạnh, công tác phát triển hội viên được các cấp hội phụ nữ đặc biệt quan tâm. Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội; quyền, nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội. Các cấp Hội còn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phẩm chất tốt đẹp “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp tập hợp, thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội; vận động xã hội, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ; giải quyết kịp thời những bức xúc trong hội viên, tổ chức các phong trào phù hợp, thiết thực và phát huy nội lực của hội viên trong thực hiện phong trào. Hội LHPN tỉnh đã ký chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ để mở rộng hoạt động Hội tới các đối tượng phụ nữ thanh niên, dân tộc thiểu số, tôn giáo; phát động và tổ chức thực hiện tốt chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”; duy trì phát huy tốt vai trò hội viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ... Từ đó, góp phần thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Ðến nay, toàn tỉnh có trên 95.000 hội viên.

Nâng cao chất lượng cán bộ hội cũng là yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chính vì thế, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình biến động đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch hội các xã, phường, thị trấn; các chi hội trưởng; rà soát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ của đội ngũ chủ tịch, nguồn chủ tịch hội cơ sở và chi hội trưởng để xây dựng kế hoạch, đề xuất Trung ương Hội và các cấp ủy đảng tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội; hỗ trợ cán bộ Hội học tập, bồi dưỡng năng lực. Từ đầu năm 2018 đến nay, gần 120 cán bộ Hội các cấp trong tỉnh và cán bộ chi hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; 100 chủ tịch Hội cấp xã được tập huấn kỹ năng lãnh đạo...

Bà Mào Thị Bạn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Với vai trò là tổ chức chính trị xã hội, đại diện bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, thời gian qua, các cấp Hội không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức Hội, tích cực phát động, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra... Từ đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội; đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang Long
Bình luận
Back To Top