Văn phòng Tỉnh ủy

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc

09:00 - Thứ Tư, 17/10/2018 Lượt xem: 8404 In bài viết

ĐBP - Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh: Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết không đúng. Văn phòng cấp ủy giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn Ðảng, nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, lao động của văn phòng cấp ủy nói chung, Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng luôn tận tụy, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, sáng tạo trong công việc, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp ủy giao.

Ông Trần Cao Cường, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cho biết: Quá trình xây dựng và phát triển của Ðảng bộ tỉnh đã ghi nhận đóng góp quan trọng của Văn phòng Tỉnh ủy. Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp và phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, cùng với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan đầu mối trong tổ chức triển khai, đảm bảo sự thông suốt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Hàng năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, nhất là các ban xây dựng Ðảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã từng bước trưởng thành, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác tham mưu, tổ chức giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy thực hiện quy chế làm việc, chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm, tháng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết đi vào cuộc sống; xây dựng, thẩm tra, góp ý kiến vào các đề án trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với đó, Văn phòng Tỉnh ủy cũng tăng cường phối hợp, bám sát thực tiễn giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng bộ tỉnh; thực hiện chức năng chuyên sâu và thẩm định nội dung một số chương trình, đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính. Ðồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, tích cực đôn đốc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; thực hiện công tác văn bản hóa và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Theo thống kê của Văn phòng Tỉnh ủy, từ năm 2010 đến nay, Văn phòng đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành hơn 40 nghị quyết, 45 chỉ thị, 40 kế hoạch, 15 thông tri, 300 báo cáo, 2.000 quyết định, 50 kết luận và hàng nghìn thông báo, công văn các loại. Chuẩn bị chu đáo, kịp thời các nội dung họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp tổ chức, phục vụ tốt các cuộc làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. “Cũng từ năm 2010 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức, phục vụ trên 200 hội nghị, cuộc họp, cuộc làm việc của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Ngoài ra, các mặt công tác, như: Văn thư lưu trữ, cơ yếu - công nghệ thông tin, tiếp dân, công tác tài chính, đầu tư, xây dựng, hậu cần phục vụ cấp ủy có chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ” - ông Trần Cao Cường nhấn mạnh.

Trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Văn phòng, Văn phòng Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu và thông tin, phục vụ lãnh đạo, từng bước hiện đại hóa văn phòng cấp ủy, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh. Ðể thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đó, Văn phòng cũng đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể trong thời gian tới.

Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top