Quyền lợi BHYT sau 5 năm liên tục tham gia

10:08 - Thứ Hai, 15/10/2018 Lượt xem: 9030 In bài viết

ĐBP - Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung năm 2014, từ ngày 1/1/2015, các trường hợp có thẻ BHYT đã tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục kể từ ngày tham gia và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám, chữa bệnh tiếp theo. Khi được cấp giấy chứng nhận này, người tham gia BHYT không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh (chỉ áp dụng đối với trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến).

Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Ðể được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên;

+ Có số tiền cùng chi trả chi phí chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở;

+ Ði khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

Ðối tượng được BHYT chi trả 100% gồm:

 Trẻ em dưới 6 tuổi

- Ðối với người có công với cách mạng

- Ðối tượng đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân

- Ðối tượng khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã

- Trong trường hợp tổng chi phí 1 lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở

- Ðối tượng tham gia BHYT liên tục 5 năm trở lên tính từ thời điểm đi KCB đúng tuyến và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT lũy kế  trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BXHH cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”.

BHYT sẽ chi trả 95% cho các đối tượng sau:

- Ðối với người đang hưởng lương hưu, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

- Thân nhân của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, con đẻ)

Ðối với các đối tượng tham gia BHYT khác không thuộc đối tượng hưởng trên (bao gồm cả NLÐ tham gia BHYT bắt buộc và tự nguyện) phải đồng chi trả 20%.

Trần Minh Lợi (BHXH tỉnh)
Bình luận
Back To Top