Ký hiệu nào trên thẻ BHYT để biết mức hưởng khi khám, chữa bệnh?

10:07 - Thứ Hai, 15/10/2018 Lượt xem: 9332 In bài viết

ĐBP - Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám, chữa bệnh (KCB) phải trình thẻ, giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ đúng quy định, cụ thể: Ðúng nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ, KCB trong trường hợp cấp cứu, KCB có giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng BHYT. Căn cứ vào ô thứ 2 của dòng mã thẻ BHYT có ghi ký hiệu số (ô khoanh đỏ như trong thẻ) để biết mức hưởng như sau:

- Nếu ô thứ 2 trên thẻ ghi là số 1 sẽ được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng BHYT chi phí vận chuyển đối với người tham gia BHYT. Không áp dụng tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Nếu ghi ký hiệu là số 2 sẽ được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng BHYT, chi phí vận chuyển đối với người tham gia BHYT.

- Nếu ghi ký hiệu số 3 sẽ được hưởng 95% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng BHYT đối với người tham gia BHYT.

- Nếu ghi ký hiệu số 4 sẽ được hưởng 80% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng BHYT đối với người tham gia BHYT.

- Nếu ghi ký hiệu số 5 sẽ được hưởng 100% chi phí KCB, kể cả chi phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT, chi phí vận chuyển đối với người tham gia BHYT có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, người bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng BHYT đối với tất cả các trường hợp có chi phí 1 lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc khi KCB tại cơ sở y tế tuyến xã.

Ðồng thời, người có thẻ BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT đối với các trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi KCB và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH nơi cư trú cấp “giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”.

Trần Minh Lợi (BHXH tỉnh)
Bình luận
Back To Top