Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

08:49 - Thứ Tư, 10/10/2018 Lượt xem: 10054 In bài viết

ĐBP - Ðó là một trong số nội dung quan trọng của Văn bản số 2811/UBND - NC, UBND tỉnh ban hành ngày 2/10/2018 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Ðẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về tính chất, mức độ nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để nghiêm túc thực hiện. Tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ để vận động nhân dân tự giác giao nộp. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng mua bán vũ khí trái phép. Rà soát việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đánh giá tình hình, số lượng, hiệu quả công tác quản lý sử dụng; tổ chức các lực lượng thu hồi triệt để số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn tàng trữ, sử dụng trái phép trong nhân dân…

Gia Kiệt
Bình luận