Tích cực chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQ các cấp

20:44 - Thứ Sáu, 05/10/2018 Lượt xem: 11449 In bài viết

ĐBP - Ngày 5/10, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Quý III, công tác mặt trận các huyện, thị, thành phố đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; hệ thống mặt trận đã hoàn thành tốt các chương trình hành động đề ra. Các vấn đề an sinh xã hội, người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Quỹ Vì người nghèo”… được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nhân dân. Trong quý III, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã phân bổ hơn 650 triệu đồng mua trâu, bò, làm nhà đại đoàn kết và hỗ trợ học sinh nghèo đến trường. Ngoài ra, từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã phân bổ trên 850 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị thiên tai, lũ lụt trong tỉnh cũng như một số tỉnh chịu thiệt hại nặng nề, như: Lai Châu, Hà Giang… Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện; hệ thống tổ chức của mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố; nội dung, phương thức hoạt động có sự đổi mới và mang lại hiệu quả. Đặc biệt, trong quý III, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các huyện, thị, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đại biểu MTTQ các cấp theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nêu ra một số hạn chế như: Công tác nắm bắt, tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có nơi còn chưa sâu sát; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư một số địa phương chưa có sức lan tỏa…

Quý IV/2018, hội nghị đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tích cực chuẩn bị đại hội đại biểu MTTQ các cấp…

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận