Đổi mới công tác dân vận ở Đảng bộ huyện Mường Nhé

10:49 - Thứ Tư, 03/10/2018 Lượt xem: 8897 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, các cấp ủy huyện Mường Nhé đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng về công tác dân vận; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện sát thực tiễn, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội Ðảng bộ huyện lần thứ IV, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định tập trung đổi mới công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng các cấp. Ðể công tác dân vận đi vào chiều sâu, cùng với việc tích cực chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy Mường Nhé đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Ðảng trực thuộc thực hiện Nghị quyết 05 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ IV, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Ðảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Huyện ủy Mường Nhé yêu cầu cấp ủy Ðảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận; xây dựng cơ chế lãnh đạo khối đân vận, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể nhân dân; duy trì chế độ giao ban hàng tháng với các ban xây dựng Ðảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện và các xã để nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời chỉ đạo nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động của khối dân vận huyện. Ðồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp.

Trên cơ sở định hướng của Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp nhân dân tham gia vào tổ chức hội, đoàn thể; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các mô hình dân vận khéo được duy trì và nhân rộng, huy động sự tham gia của nhân dân. Ðến nay, toàn huyện đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 8 mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiêu biểu như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân huyện luôn được phát huy, mang lại hiệu quả thiết thực: Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 115 hộ nông dân sản xuất, 264 hộ đăng ký kinh doanh giỏi các cấp; hội viên tham gia đóng góp 92 ngày công làm đường giao thông liên bản, 52 ngày công lao động nạo vét kênh mương. Hay như trong phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Từ đầu năm đến nay, 196 đoàn viên ưu tú được kết nạp Ðảng, 1.000 đoàn viên tham gia giúp dân vận chuyển tài sản từ bản Tá Phì Chà, xã Chung Chải về bản Tân Phong theo Ðề án 79 của Chính phủ, hỗ trợ 30 hộ bị ngập lụt thuộc bản Cà Là Pá; huy động 750 suất quà cho 750 em học sinh mầm non, tiểu học xã Leng Su Sìn và 100 kiện mì tôm, tổ chức nấu 538 suất cơm từ thiện, 530 bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo; Liên đoàn Lao động huyện giám sát thực hiện chính sách và tặng 555 suất quà cho học sinh nghèo nhân dịp năm mới, vận động ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn”, bàn giao 3 nhà “Mái ấm công đoàn”, trị giá 90 triệu đồng...

Thực hiện đổi mới công tác dân vận, chính quyền các cấp huyện Mường Nhé đã cụ thể hóa các chủ trương của Ðảng, Nhà nước thông qua việc ban hành các chủ trương tiếp tục tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân để nắm chắc tình hình và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở được các cấp chính quyền tăng cường thực hiện. Từ đầu năm đến nay, huyện tiếp 27 lượt công dân, 50 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, tăng 21 đơn so cùng kỳ; đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết theo quy định; nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, Ðề án 79, bồi thường thiệt hại khi thi công công trình. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp đã phối hợp với các cấp ủy và tổ chức Ðảng lãnh đạo đảm bảo các điều kiện cần thiết để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền.

Với những kết quả hoạt động của công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2018. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Hữu Thỉnh (Huyện ủy Mường Nhé)
Bình luận
Back To Top