Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thực hiện tốt việc giao, nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính

09:08 - Thứ Hai, 01/10/2018 Lượt xem: 9199 In bài viết

ĐBP - Xác định sự hài lòng của các đơn vị và người dân là thước đo đánh giá tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động của ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH), nhận thức rõ điều này, nhiều năm qua, BHXH tỉnh luôn nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp tạo thuận lợi nhất cho đơn vị và cá nhân có giao dịch với cơ quan BHXH; chú trọng đẩy mạnh công tác giao, nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với mục tiêu giảm giờ, giảm chi phí tuân thủ TTHC chính cho doanh nghiệp; Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 39/QÐ-BHXH ngày 9/1/2017 của BHXH Việt Nam về công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, BHXH và Bưu điện tỉnh đã triển khai thực hiện hợp đồng và các phụ lục hợp đồng theo từng giai đoạn về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính. Theo phương thức này, các đơn vị, cá nhân được miễn phí khi thực hiện giao dịch hồ sơ về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện qua bưu điện, qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí, góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ðiện Biên là tỉnh miền núi biên giới, có địa hình phức tạp, địa bàn rộng, dân cư nằm rải rác khắp các xã vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn nên việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cũng gặp không ít khó khăn như: Thời gian giao nhận hồ sơ và trả kết quả còn chưa kịp thời, giao nhầm địa chỉ, hồ sơ thất lạc… Vì vậy thời gian đầu, nhiều đơn vị không thực hiện và muốn trực tiếp giao dịch với cơ quan BHXH. Trước tình trạng đó, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh, ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo quyết liệt đến BHXH và bưu điện các huyện, thị, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu điện, tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tích cực tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về lợi ích của dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Ðồng thời, cung cấp danh sách số điện thoại là các đầu mối tiếp nhận hồ sơ của bưu điện để các đơn vị sử dụng lao động thuận tiện liên hệ khi phát sinh nhu cầu giải quyết TTHC. Củng cố mạng lưới đến tận xã, thuận tiện cho việc cung cấp dịch vụ đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng. Hiện nay, toàn tỉnh có 107 điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện. Số nhân viên bưu điện tham gia vào công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC trên địa bàn tỉnh là 158 nhân viên, cơ bản đáp ứng tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Hàng quý, cơ quan BHXH và bưu điện các huyện, thị thành phố phối hợp thực hiện đánh giá công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC nhằm tháo gỡ các khó khăn tồn tại vướng mắc. Ðịnh kỳ 6 tháng, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh thực hiện sơ, tổng kết công tác thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Ðể tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị, bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH vẫn tiếp nhận và tư vấn cho đơn vị đến giao dịch, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của hình thức giao dịch qua bưu điện là thực hiện chủ trương cắt giảm TTHC, giảm tối đa thời gian giao dịch của các đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH, đơn vị có thể yên tâm vì khi giao nhận đã có ký nhận không sợ thất lạc, mất chứng từ.

Nhờ những nỗ lực và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa BHXH và Bưu điện tỉnh đến nay công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC đã thực sự phát huy hiệu quả. Trong giai đoạn 2014 - 2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính là 513.849 hồ sơ, hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính là 1.024.578 đạt 99% so với số hồ sơ bắt buộc đơn vị sử dụng lao động phải thực hiện nộp và trả qua dịch vụ bưu điện. Các đơn vị đã tin tưởng và thực hiện nghiêm túc quy định giao dịch hồ sơ qua dịch vụ công ích.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tới đông đảo người dân trên địa bàn; công khai các TTHC có thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm giúp người dân, đơn vị nắm bắt và thực hiện.

Thu Liễu (BHXH tỉnh)
Bình luận
Back To Top