Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo dân chủ, công khai, chính xác

09:38 - Thứ Sáu, 28/09/2018 Lượt xem: 9917 In bài viết

ĐBP - Ðó là yêu cầu của UBND tỉnh trong việc thực hiện Kế hoạch số 2583/KH - UBND về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 trên địa bàn.

Theo đó, việc rà soát nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 đến thời điểm cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2018, làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2019 và các năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc rà soát phải được thực hiện từ thôn, bản, tổ dân phố, trực tiếp đối với hộ; đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, trung thực, khách quan, đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng của nhân dân.

Ðối tượng rà soát là hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo; gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo trên phạm vi địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố; 130 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Việc xây dựng và hoàn thiện bộ công cụ, tài liệu hướng dẫn rà soát hộ nghèo; kế hoạch rà soát cho cấp huyện, xã sẽ được thực hiện đến ngày 30/9/2018. Các cấp huyện, xã tiến hành rà soát, tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trước ngày 17/11/2018… Từ ngày 17 - 25/12/2018, cấp tỉnh phê duyệt kết quả rà soát toàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Minh Thùy
Bình luận