Thực hiện Quyết định số 929/QÐ-BHXH của BHXH Việt Nam

08:55 - Thứ Hai, 24/09/2018 Lượt xem: 7926 In bài viết
ĐBP - Ngày 26/7/2018, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 929/QÐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Ngày 22/8/2018, BHXH tỉnh ban hành Thông báo số 845/TB-BHXH về việc thực hiện Quyết định số 929/QÐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam.

Theo đó, các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT phải được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 929/QÐ-BHXH.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 772/QÐ-BHXH ngày 15/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Ðể giúp các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHXH, BHYT thuận tiện trong việc tra cứu tài liệu, BHXH tỉnh đã đăng tải nội dung chi tiết của Quyết định số 929/QÐ-BHXH trên website: http://bhxhdienbien.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH tỉnh để xem xét, giải quyết.

Lê Thùy Dương (BHXH tỉnh)
Bình luận