Ðơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, BHYT hết giá trị sử dụng

09:37 - Thứ Hai, 17/09/2018 Lượt xem: 8968 In bài viết

ĐBP - Theo Khoản 2, Ðiều 21, Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Khoản 1, Ðiều 15, Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) thì hàng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT cho người lao động và trích tiền đóng BHXH, BHYT từ tiền lương, tiền công của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ BHXH, BHYT.

Theo Khoản 4, Ðiều 1, Quyết định số 888/QÐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Ðiểm 2.3, Khoản 2, Ðiều 47 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QÐ-BHXH trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Ðiều 49, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. Trong đó quy định rõ cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Căn cứ vào những quy định trên, BHXH tỉnh thực hiện thu hồi giá trị thẻ BHYT đối với các đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên.

Thúy Quỳnh (BHXH tỉnh)
Bình luận
Back To Top