Không thực hiện in thẻ BHYT đối với học sinh, sinh viên đã được cấp thẻ theo mã số BHXH tiếp tục tham gia BHYT năm học 2018 - 2019

09:36 - Thứ Hai, 17/09/2018 Lượt xem: 8212 In bài viết

ĐBP - Ngày 3/8/2018, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 2873/BHXH-BT về việc triển khai tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019, theo đó việc cấp thẻ BHYT được hướng dẫn thực hiện như sau:

- Ðối với trường hợp học sinh, sinh viên đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu và in danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D01a-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 595/QÐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLÐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT gửi cho trường học, thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH tiếp tục được sử dụng.

- Ðối với trường hợp học sinh, sinh viên chưa được cấp mã số BHXH thực hiện kê khai tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 888/QÐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLÐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QÐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH theo quy định tại Quyết định số 595/QÐ-BHXH .

BHXH tỉnh ban hành Công văn số 823/BHXH-QLT ngày 15/8/2018 về việc hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh gửi BHXH các huyện, thị, thành phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thu, phát hành thẻ BHYT kịp thời, hiệu quả.

Nguyễn Thị Trinh (BHXH tỉnh)
Bình luận
Back To Top